chemia

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Azotany w przetwórstwie mięsa - zdrowo czy różowo?

Azotan(III) i azotan(V) sodu to substancje dodatkowe powszechnie stosowane w przetwórstwie mięsa. Zgodnie z nomenklaturą zaliczane są do grupy substancji konserwujących. Jednak ich właściwości nie ograniczają się jedynie do działania utrwalającego. 

 • pon., 2023-09-25 09:00
Lekcja festiwalowa Warsztaty chemiczne - doświadczenia maturalne

Lekcja ma na celu umożliwić uczestnikom samodzielne przeprowadzenie pod okiem studentów doświadczeń wymaganych do egzaminu maturalnego. Samodzielne wykonanie doświadczeń pomoże im lepiej zapamiętać wykonanie i przebieg i doświadczenia . Planowane doświadczenia: - Próba Tollensa i Trommera - Reakcje estryfikacji - Próba biuretowa - Odróżnienie alkoholi poli- i monohydroksylowych Doświadczenia są wykonywane pod okiem przeszkolonych studentów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi”.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Efekt cieplarniany

Wykład dotyczy szeroko pojętej definicji efektu cieplarnianego wraz z omówieniem jego wpływu na środowisko naturalne i życie na naszej planecie.

W wykładzie poruszony zostanie problem wzrostu średniej temperatury na Ziemi i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska naturalnego. Omówiony zostanie wpływ działalności człowieka, związanej z rozwojem gospodarczym (m.in. zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych), przyczyniającej się bezpośrednio do zagrożeń globalnych, takich jak: wzrost temperatury na Ziemi, dziura ozonowa, czy kwaśne deszcze.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona podaniu i omówieniu ścisłej definicji efektu cieplarnianego, wraz ze szczegółową informacją o gazach cieplarniach i ich właściwościach fizyko-chemicznych oraz wpływie człowieka (działalność gospodarcza) na ich skład i strukturę.

Dodatkowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

 1. wpływ wzrostu temperatury na Ziemi na częstotliwość i skalę katastrof klimatycznych,
 2. rola i znaczenie lasów deszczowych dla stabilności klimatu,
 3. akty prawne UE i ONZ dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,

Wykład zakończy się podaniem opinii wybitnych naukowców i polityków dotyczących problemu globalnego ocieplenia.

 • pon., 2023-09-25 09:30
 • wt., 2023-09-26 09:30
Lekcja festiwalowa Chemia powierzchni

Czy powierzchnia materiału jest identyczna z jego wnętrzem? Jak możemy analizować powierzchnię? Co to są katalizatory? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Sekretne życie spinów jądrowych

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) bada oddziaływania spinów jądrowych z polem magnetycznym. Obserwacja takich oddziaływań wymaga
zastosowania niezwykle silnych i jednorodnych pól magnetycznych oraz zastosowaniu zaawansowanej inżynierii układów działających na częstościach radiowych. Mimo szczególnie wysokich wymagań stawianych w eksperymentach MRJ znajduje szereg zastosowań ze względu na to, że dostarcza ważnych informacji dla fizyków i chemików jak np. informacji o
strukturze i dynamice cząsteczek, rodzaju produktów uzyskanych w syntezie chemicznej, trójwymiarowej strukturze narządów wewnętrznych do celów diagnostyki medycznej, właściwościach nowych materiałów oraz danych potrzebnych w projektowaniu układów w których praktycznie stosowana jest informatyka kwantowa.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Za co kochamy czekoladę?

Co powoduje, że jedzenie czekolady tak wielu ludziom sprawia przyjemność? Czy to tylko słodki smak, a może coś więcej? Czy czekolada uzależnia? Czy może leczyć? Czy biała czekolada to naprawdę czekolada? Postawimy tezę, że czekolada jest zdrowsza niż warzywa i postaramy się ją udowodnić.

 • pon., 2023-09-25 10:00
Lekcja festiwalowa Warsztaty chemiczne - doświadczenia maturalne

Lekcja ma na celu umożliwić uczestnikom samodzielne przeprowadzenie pod okiem studentów doświadczeń wymaganych do egzaminu maturalnego. Samodzielne wykonanie doświadczeń pomoże im lepiej zapamiętać wykonanie i przebieg i doświadczenia . Planowane doświadczenia: - Próba Tollensa i Trommera - Reakcje estryfikacji - Próba biuretowa - Odróżnienie alkoholi poli- i monohydroksylowych Doświadczenia są wykonywane pod okiem przeszkolonych studentów Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi”.

 • pon., 2023-09-25 09:00
 • pon., 2023-09-25 11:00
Lekcja festiwalowa Zielona Chemia

Wykład dotyczy wdrażania nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówiony zostanie najpierw główny skutek działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływający na środowisko naturalne i będący zarazem jednym z bezpośrednich przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenie powietrza.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona zmianie podejścia do technologii chemicznych, w tym intensyfikacji procesów chemicznych oraz wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w przemyśle chemicznym.

W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak:

1) zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,

2) intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),

3) stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Inżynieria powierzchni – cicha bohaterka naszego życia

Czym jest inżynieria powierzchni? W skrócie to inżynieria zajmująca się powierzchnią konstrukcji czy przedmiotów użytkowych, modyfikująca ją tak, aby elementy te były zabezpieczone przed korozją czy ścieraniem lub spełniały specjalne wymagania projektanta. Procesy technologiczne, modyfikujące właściwości powierzchniowe wyrobów, zajmują w nowoczesnym przemyśle ważne miejsce, pozwalając dopasować produkt do wymagań jego użytkowników. Umożliwiają znaczne zaoszczędzenie czasu, energii i kosztów w procesie produkcji oraz wydłużają żywotność gotowych elementów. 

Dlaczego barierki na ulicach są ocynkowane metodą ogniową i jak nazywał się Polak, który wymyślił ten proces? Z jakiego powodu tytanowe implanty kostne są utleniane, a tytanowe zastawki serca azotowane? Jakie procesy zachodzą, kiedy malujemy ścianę w pokoju, a jak barwione są aluminiowe nóżki mebli do pokoi dziecięcych? Czym jest emalia na garnkach i dlaczego nieprzywierająca powłoka teflonowa jednak trzyma się patelni? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie lekcji wprowadzającej w fascynujący świat inżynierii powierzchni. 

Lekcja prowadzona będzie w postaci wykładu, wzbogaconego o możliwość obejrzenia eksponatów, ilustrujących omawiane zjawiska. 

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Efekt cieplarniany

Wykład dotyczy szeroko pojętej definicji efektu cieplarnianego wraz z omówieniem jego wpływu na środowisko naturalne i życie na naszej planecie.

W wykładzie poruszony zostanie problem wzrostu średniej temperatury na Ziemi i wynikających z tego konsekwencji dla środowiska naturalnego. Omówiony zostanie wpływ działalności człowieka, związanej z rozwojem gospodarczym (m.in. zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych), przyczyniającej się bezpośrednio do zagrożeń globalnych, takich jak: wzrost temperatury na Ziemi, dziura ozonowa, czy kwaśne deszcze.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona podaniu i omówieniu ścisłej definicji efektu cieplarnianego, wraz ze szczegółową informacją o gazach cieplarniach i ich właściwościach fizyko-chemicznych oraz wpływie człowieka (działalność gospodarcza) na ich skład i strukturę.

Dodatkowo omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

 1. wpływ wzrostu temperatury na Ziemi na częstotliwość i skalę katastrof klimatycznych,
 2. rola i znaczenie lasów deszczowych dla stabilności klimatu,
 3. akty prawne UE i ONZ dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych,

Wykład zakończy się podaniem opinii wybitnych naukowców i polityków dotyczących problemu globalnego ocieplenia.

 • pon., 2023-09-25 09:30
 • wt., 2023-09-26 09:30
Lekcja festiwalowa Chemia powierzchni

Czy powierzchnia materiału jest identyczna z jego wnętrzem? Jak możemy analizować powierzchnię? Co to są katalizatory? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Kolorowa chemia – różne rodzaje reakcji w roztworach wodnych

Uczniowie dowiedzą się jak bezpiecznie pracować w laboratorium chemicznym oraz wykonają różne typy reakcji związków nieorganicznych w roztworach wodnych: dysocjacja, zobojętnianie, strącanie osadów, hydroliza soli, powstawanie związków kompleksowych, reakcje utleniania i redukcji. Uczniowie zostaną zaznajomieni z zasadami przygotowania raportu z przeprowadzonych eksperymentów - zanotują obserwacje, zapiszą równania reakcji chemicznych i sformułują wnioski. 

 • wt., 2023-09-26 10:00
Lekcja festiwalowa Pocztówki z pokładu - fizykochemik na morzu

Zapraszam na wykład pokazujący „od kuchni” codzienność tzw. „mokrych” (szczególnie, gdy wieje) badań oceanograficznych. W podróż wyruszymy tropem mikroplastiku morskiego. Zawędrujemy również na wody Arktyki i zmierzymy się ze współczesnymi zagrożeniami tego obszaru. Zajrzymy także do skrzyni ze sprzętem badacza morza. Na koniec przekonamy się, że we współczesnych naukach przyrodniczych chemia, fizyka, biologia i geografia są ze sobą ściśle związane.

Wykład z pokazem zdjęć i miejscem na formę pogadanki – zachęcamy do przygotowania wcześniej pytań dotyczących tych elementów problemu mikroplastiku morskiego, które interesują słuchaczy najbardziej.

 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Zielona Chemia

Wykład dotyczy wdrażania nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówiony zostanie najpierw główny skutek działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływający na środowisko naturalne i będący zarazem jednym z bezpośrednich przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenie powietrza.

Podstawowa część wykładu zostanie poświęcona zmianie podejścia do technologii chemicznych, w tym intensyfikacji procesów chemicznych oraz wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w przemyśle chemicznym.

W części tej zostaną szczegółowo omówione takie zagadnienia, jak:

1) zielona chemia, zielona synteza i czystsza produkcja oraz sposoby wdrażania ich w przemyśle chemicznym: nowe rodzaje rozpuszczalników (płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe), nowe rodzaje katalizatorów (metalocenowe, enzymatyczne), biodegradowalne polimery,

2) intensyfikacja procesów chemicznych (co najmniej 10-krotne zmniejszenie wielkości zakładu chemicznego lub/i poszczególnych linii technologicznych czy aparatów, zastąpienie prowadzenia procesu w kilku aparatach procesem realizowanym w jednym aparacie, itp.),

3) stosowanie odnawialnych (energia spadku wód, energia wiatru, energia słoneczna – fotowoltaika) i niekonwencjonalnych (energia jądrowa, wodór) źródeł energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

 • pon., 2023-09-25 11:00
 • wt., 2023-09-26 11:00
Lekcja festiwalowa Inżynieria powierzchni – cicha bohaterka naszego życia

Czym jest inżynieria powierzchni? W skrócie to inżynieria zajmująca się powierzchnią konstrukcji czy przedmiotów użytkowych, modyfikująca ją tak, aby elementy te były zabezpieczone przed korozją czy ścieraniem lub spełniały specjalne wymagania projektanta. Procesy technologiczne, modyfikujące właściwości powierzchniowe wyrobów, zajmują w nowoczesnym przemyśle ważne miejsce, pozwalając dopasować produkt do wymagań jego użytkowników. Umożliwiają znaczne zaoszczędzenie czasu, energii i kosztów w procesie produkcji oraz wydłużają żywotność gotowych elementów. 

Dlaczego barierki na ulicach są ocynkowane metodą ogniową i jak nazywał się Polak, który wymyślił ten proces? Z jakiego powodu tytanowe implanty kostne są utleniane, a tytanowe zastawki serca azotowane? Jakie procesy zachodzą, kiedy malujemy ścianę w pokoju, a jak barwione są aluminiowe nóżki mebli do pokoi dziecięcych? Czym jest emalia na garnkach i dlaczego nieprzywierająca powłoka teflonowa jednak trzyma się patelni? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie lekcji wprowadzającej w fascynujący świat inżynierii powierzchni. 

Lekcja prowadzona będzie w postaci wykładu, wzbogaconego o możliwość obejrzenia eksponatów, ilustrujących omawiane zjawiska. 

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Usuwanie i odzysk fosforu z roztworów wodnych / Gleby - skarb pod naszymi stopami

UWAGA: jest to złożona z dwóch części lekcja dla jednej klasy - połowa uczniów bierze udział w jednej części, a połowa - w drugiej.

Część I: Na zajęciach poznamy: zakres skali pH, dokonamy obserwacji zmian pH podczas rozcieńczania roztworów. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem pH i dowiedzą się co ono oznacza ora samodzielnie przeprowadzą doświadczenie dotyczące usuwania/odzysku fosforu z roztworów wodnych. Uczniowie oznaczoną podstawowe parametry fizykochemiczne tj. pH, zasadowość, kwasowość, fosforany w próbkach wody. Na zajęciach odpowiemy na pytanie: czy mieszaniny można rozdzielić na składniki? Dowiemy się co to są roztwory, koloidy i zawiesiny i jaka jest przyczyna różnic we właściwościach mieszanin ciekłych oraz jakie są szczególne właściwości koloidów. Dowiemy się jakie są sposoby rozdzielania mieszanin, jak rozdzielić substancje stałe i ciekłe od siebie, jak dobrać metody rozdzielania substancji w zależności od stanu skupienia czy rozpuszczalności. Wyjaśnimy czym są roztwory, koloidy i zawiesiny. Poznamy metody rozdzielania mieszanin niejednorodnych: sączenie, dekantację, sedymentację.

Część II: W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób powstają i z czego składają się gleby. Dowiedzą się także, jakie funkcje pełnią gleby w naszym życiu. Omawiane zagadnienia zobrazowane będą prostymi pokazami i doświadczeniami.

 • wt., 2023-09-26 12:00
Lekcja festiwalowa Pocztówki z pokładu - fizykochemik na morzu

Zapraszam na wykład pokazujący „od kuchni” codzienność tzw. „mokrych” (szczególnie, gdy wieje) badań oceanograficznych. W podróż wyruszymy tropem mikroplastiku morskiego. Zawędrujemy również na wody Arktyki i zmierzymy się ze współczesnymi zagrożeniami tego obszaru. Zajrzymy także do skrzyni ze sprzętem badacza morza. Na koniec przekonamy się, że we współczesnych naukach przyrodniczych chemia, fizyka, biologia i geografia są ze sobą ściśle związane.

Wykład z pokazem zdjęć i miejscem na formę pogadanki – zachęcamy do przygotowania wcześniej pytań dotyczących tych elementów problemu mikroplastiku morskiego, które interesują słuchaczy najbardziej.

 • wt., 2023-09-26 11:00
 • wt., 2023-09-26 12:30
Lekcja festiwalowa Chemia powierzchni

Czy powierzchnia materiału jest identyczna z jego wnętrzem? Jak możemy analizować powierzchnię? Co to są katalizatory? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Korozja nasza codzienna

Korozja jest obecna w naszym życiu. Jej ślady widzimy codziennie na ulicy, jest w naszych domach, atakuje nasze samochody i mosty, garnki i pralki. Skorodowane przedmioty są tak powszechne, że często już nawet nie zwracamy na nie uwagi, dopóki most się nie zawali, nasz samochód nie odmówi współpracy albo garnek nie zacznie przeciekać. A warto przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, zanim jeszcze spowoduje szkody, albowiem korozja to nie tylko nasz wróg, z którym należy walczyć, ale i przyjaciel, którego możemy wykorzystać w pozytywny sposób. 

W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest korozja i dlaczego zjawisko to jest tak powszechne. Zdobędą wiedzę, jakie typy korozji są najczęściej spotykane w życiu codziennym i jakie mechanizmy elektrochemiczne są za nią odpowiedzialne. Poznają sposoby na ochronę przed korozją oraz dowiedzą się kiedy zjawisko korozji może grać pozytywną rolę w naszym życiu. 

Lekcja prowadzona będzie w postaci wykładu, wzbogaconego o możliwość obejrzenia eksponatów, ilustrujących omawiane zjawiska. 

 • śr., 2023-09-27 11:00
Lekcja festiwalowa Inżynieria powierzchni – cicha bohaterka naszego życia

Czym jest inżynieria powierzchni? W skrócie to inżynieria zajmująca się powierzchnią konstrukcji czy przedmiotów użytkowych, modyfikująca ją tak, aby elementy te były zabezpieczone przed korozją czy ścieraniem lub spełniały specjalne wymagania projektanta. Procesy technologiczne, modyfikujące właściwości powierzchniowe wyrobów, zajmują w nowoczesnym przemyśle ważne miejsce, pozwalając dopasować produkt do wymagań jego użytkowników. Umożliwiają znaczne zaoszczędzenie czasu, energii i kosztów w procesie produkcji oraz wydłużają żywotność gotowych elementów. 

Dlaczego barierki na ulicach są ocynkowane metodą ogniową i jak nazywał się Polak, który wymyślił ten proces? Z jakiego powodu tytanowe implanty kostne są utleniane, a tytanowe zastawki serca azotowane? Jakie procesy zachodzą, kiedy malujemy ścianę w pokoju, a jak barwione są aluminiowe nóżki mebli do pokoi dziecięcych? Czym jest emalia na garnkach i dlaczego nieprzywierająca powłoka teflonowa jednak trzyma się patelni? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie lekcji wprowadzającej w fascynujący świat inżynierii powierzchni. 

Lekcja prowadzona będzie w postaci wykładu, wzbogaconego o możliwość obejrzenia eksponatów, ilustrujących omawiane zjawiska. 

 • pon., 2023-09-25 12:00
 • wt., 2023-09-26 12:00
 • śr., 2023-09-27 12:00
Lekcja festiwalowa Grafen i ogniwa paliwowe

W odpowiedzi na trwający wzrost globalnej populacji na świecie, stopniowe wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz zmiany klimatyczne spowodowane szeroko pojętą działalnością człowieka, zobowiązani jesteśmy do podjęcia radykalnych zmian w podejściu do produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz zarządzania energią, pochodzącą z naturalnych zasobów biologicznych naszej planety.

Jedną z obiecujących niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku są tzw. ogniwa paliwowe. Są to urządzenia, które bezpośrednio zamieniają energię chemiczną paliwa w energię elektryczną, przy wykorzystaniu procesów utleniania oraz redukcji substratów.

Zasada działania ogniw paliwowych zostanie przedstawiona na przykładzie ogniwa niskotemperaturowego z membraną polimerową.

 • czw., 2023-09-28 09:30
 • pt., 2023-09-29 09:30
Lekcja festiwalowa Chemia powierzchni

Czy powierzchnia materiału jest identyczna z jego wnętrzem? Jak możemy analizować powierzchnię? Co to są katalizatory? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

 • pon., 2023-09-25 10:00
 • wt., 2023-09-26 10:00
 • śr., 2023-09-27 10:00
 • czw., 2023-09-28 10:00
Lekcja festiwalowa Wyzwania przed inżynierami przemysłu chemicznego

Na wykładzie omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z wyzwaniami jakie przed inżynierami przemysłu chemicznego stawia najbliższa przyszłość. W szczególności w celu zapewnienia odpowiednich standardów życia ludzi przy jednocześnie trwającym wzroście liczby ludzi na świecie, a także przy wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz koniecznym zminimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko.

 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Kolorowy wodór – ile kolorów ma wodór?

Oczywiście tytuł wykładu jest nieco przewrotny. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wodór jest bezbarwnym gazem. Jest też bezwonny, bezsmakowy, nietoksyczny, ale niestety również łatwopalny. Skroplony wodór także jest bezbarwny. Z drugiej strony coraz częściej słyszymy o wodorze zielonym, niebieskim i szarym. Niekiedy dowiadujemy się również, że wodór może być czarny albo brunatny, różowy, turkusowy, a nawet żółty i biały. Niewątpliwie przyszła moda na kolorowy wodór! W obliczu pogłębiającego się globalnego kryzysu klimatycznego bardzo istotna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ta redukcja jest możliwa m.in. w wyniku przejścia od wodoru szarego do wodoru zielonego. To przejście wymaga jednak etapu pośredniego, który dostarczy nam tzw. wodoru niebieskiego.

Pora już uchylić rąbka tajemnicy. Otóż wspomniane w tytule wykładu kolory wodoru wiążą się z metodami jego otrzymywania. Produkcja wodoru w skali przemysłowej jest istotnym źródłem emisji CO2 i opiera się na gazie ziemnym, który jest nieodnawialnym źródłem energii. Obecnie ponad 95% światowej produkcji wodoru pochodzi z parowego reformingu metanu (SMR). Wodór otrzymany w procesie SMR jest określany kolorem szarym. Istnieją również inne metody otrzymywania wodoru, takie jak na przykład zgazowanie węgla kamiennego lub brunatnego. Tutaj z kolei mówimy odpowiednio o wodorze czarnym lub brunatnym. Wytwarzanie wodoru niebieskiego też prowadzi się metodą SMR, ale generowany w trakcie procesu CO2 jest wychwytywany i składowany np. w różnych formacjach geologicznych. Zielony kolor wodoru jest zarezerwowany dla elektrolizy wody. Potrzebna do niej energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ciekawą alternatywą jest wodór turkusowy – m.in. o tym będzie wykład.

 • czw., 2023-09-28 13:00
 • pt., 2023-09-29 13:00
Lekcja festiwalowa Grafen i ogniwa paliwowe

W odpowiedzi na trwający wzrost globalnej populacji na świecie, stopniowe wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz zmiany klimatyczne spowodowane szeroko pojętą działalnością człowieka, zobowiązani jesteśmy do podjęcia radykalnych zmian w podejściu do produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz zarządzania energią, pochodzącą z naturalnych zasobów biologicznych naszej planety.

Jedną z obiecujących niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku są tzw. ogniwa paliwowe. Są to urządzenia, które bezpośrednio zamieniają energię chemiczną paliwa w energię elektryczną, przy wykorzystaniu procesów utleniania oraz redukcji substratów.

Zasada działania ogniw paliwowych zostanie przedstawiona na przykładzie ogniwa niskotemperaturowego z membraną polimerową.

 • czw., 2023-09-28 09:30
 • pt., 2023-09-29 09:30
Lekcja festiwalowa Wyzwania przed inżynierami przemysłu chemicznego

Na wykładzie omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z wyzwaniami jakie przed inżynierami przemysłu chemicznego stawia najbliższa przyszłość. W szczególności w celu zapewnienia odpowiednich standardów życia ludzi przy jednocześnie trwającym wzroście liczby ludzi na świecie, a także przy wyczerpywaniu się surowców naturalnych oraz koniecznym zminimalizowaniu niekorzystnego wpływu na środowisko.

 • czw., 2023-09-28 12:00
 • pt., 2023-09-29 12:00
Lekcja festiwalowa Kolorowy wodór – ile kolorów ma wodór?

Oczywiście tytuł wykładu jest nieco przewrotny. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wodór jest bezbarwnym gazem. Jest też bezwonny, bezsmakowy, nietoksyczny, ale niestety również łatwopalny. Skroplony wodór także jest bezbarwny. Z drugiej strony coraz częściej słyszymy o wodorze zielonym, niebieskim i szarym. Niekiedy dowiadujemy się również, że wodór może być czarny albo brunatny, różowy, turkusowy, a nawet żółty i biały. Niewątpliwie przyszła moda na kolorowy wodór! W obliczu pogłębiającego się globalnego kryzysu klimatycznego bardzo istotna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ta redukcja jest możliwa m.in. w wyniku przejścia od wodoru szarego do wodoru zielonego. To przejście wymaga jednak etapu pośredniego, który dostarczy nam tzw. wodoru niebieskiego.

Pora już uchylić rąbka tajemnicy. Otóż wspomniane w tytule wykładu kolory wodoru wiążą się z metodami jego otrzymywania. Produkcja wodoru w skali przemysłowej jest istotnym źródłem emisji CO2 i opiera się na gazie ziemnym, który jest nieodnawialnym źródłem energii. Obecnie ponad 95% światowej produkcji wodoru pochodzi z parowego reformingu metanu (SMR). Wodór otrzymany w procesie SMR jest określany kolorem szarym. Istnieją również inne metody otrzymywania wodoru, takie jak na przykład zgazowanie węgla kamiennego lub brunatnego. Tutaj z kolei mówimy odpowiednio o wodorze czarnym lub brunatnym. Wytwarzanie wodoru niebieskiego też prowadzi się metodą SMR, ale generowany w trakcie procesu CO2 jest wychwytywany i składowany np. w różnych formacjach geologicznych. Zielony kolor wodoru jest zarezerwowany dla elektrolizy wody. Potrzebna do niej energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ciekawą alternatywą jest wodór turkusowy – m.in. o tym będzie wykład.

 • czw., 2023-09-28 13:00
 • pt., 2023-09-29 13:00

©2022 Festiwal Nauki