Dzień Nauki

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Degrowth czy superobfitość? W poszukiwaniu zrównoważonej przyszłości

Zapraszamy na debatę, która przybliży wam świat ekonomii i zrównoważonego rozwoju. Podczas spotkania przyjrzymy się dwóm kontrowersyjnym koncepcjom - ekonomii ograniczonego wzrostu (degrowth economy) i teorii superobfitości (superaboundance theory). Degrowth economy wskazuje na potrzebę zmniejszenia konsumpcji i ograniczenia wzrostu gospodarczego jako środka osiągnięcia zrównoważonej przyszłości. Z drugiej strony, teoria superobfitości sugeruje, że zasoby stają się coraz bardziej dostępne, a towary coraz tańsze w stosunku do wynagrodzeń. Czy możemy pogodzić potrzebę ograniczenia wzrostu z ideą, która wskazuje na dostępność nadmiaru zasobów? Podczas naszej debaty zgłębimy aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne tych koncepcji. Poprzez analizę danych, trendów i przykładów praktycznych, poszukamy dróg do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno dobrobyt społeczny, jak i ochronę środowiska. Dołącz do dyskusji i rozbudź swoje myśli na temat przyszłości naszej planety. Przyjdź z otwartym umysłem i gotowością do debaty na temat najważniejszych wyzwań rozwojowych, z którymi musimy się zmierzyć, jako odpowiedzialni mieszkańcy globu.

 • sob., 2023-09-16 11:00
Spotkanie festiwalowe Praca zdalna – science fiction czy rzeczywistość?

Praca zajmuje nam 1/3 każdego dnia, czasem myślimy o niej nawet na wakacjach. Dla większości z nas praca to znajome miejsce, grupa ludzi, z którymi spędzamy czas, źródło satysfakcji i droga rozwoju. Jeszcze chwilę temu praca zdalna była znana z filmów science fiction - teraz zaczynamy pracować i uczyć się w takim trybie, ale niewiele jeszcze wiemy o tym, co się zmieniło a co zostało takie samo. Proponowana przez nas dyskusja będzie oparta na kanwie badań pracowników zdalnych przeprowadzonych przez badaczy z ALK i SWPS – podyskutujemy o koniecznych zmianach w firmach, sposobie zarządzania ludźmi, bezpieczeństwie i perspektywach na przyszłość.

 • sob., 2023-09-16 12:30
Spotkanie festiwalowe Kompetencje prawnika przyszłości w erze sztucznej inteligencji

Chcesz poznać kluczowe umiejętności niezbędne dla prawników w erze dynamicznych zmian we współczesnym świecie? Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwinąć swoje kompetencje, aby odnieść sukces w zawodzie prawnika. Podczas spotkania podzielimy się z Tobą wiedzą na temat wszelkich umiejętności, które powinien posiadać przyszły
prawnik. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby zdobyć wiedzę, zrozumieć trendy i odkryć nowe możliwości. Dołącz do nas i odnajdź swoją ścieżkę sukcesu w świecie prawniczym.

 • sob., 2023-09-16 14:00
Spotkanie festiwalowe Pierwsza w Polsce aplikacja do badania funkcji poznawczych dzieci i młodzieży

Zespół badaczy z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytet SWPS w latach 2018-2022 zrealizował projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych KAPP) – w postaci testów komputerowych i papierowych - do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży, w wieku od 3 miesięcy do 25 lat wraz z zestawem materiałów postdiagnostycznych. W jego skład wchodzi aplikacja komputerowa zawierająca testy, kwestionariusze oraz skale obserwacyjne do badania funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, uwagi, języka, czytania i pisania). Dla wieku 5-10 lat przewidziano badanie zarówno baterią testów komputerowych jak i ocenę poznawczego funkcjonowania dziecka przez rodzica i nauczyciela (diagnoza 270 stopni).

Koncepcja merytoryczna zestawu narzędzi diagnostycznych do pomiaru funkcji poznawczych bazuje na autorskim Wielowymiarowym Modelu Funkcjonowania Poznawczego (WMFP), który w swojej strukturze wykorzystuje funkcje wykonawcze w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. WMFP powstał w oparciu o model funkcji wykonawczych, strukturalny model systemu językowego oraz psycholingwistyczny model subsytemu fonologicznego, a także w oparciu o wyniki badań wskazujących na znaczenie zawartych w modelu zmiennych psychologicznych dla szeroko rozumianego sukcesu edukacyjnego, zarówno w populacji ogólnej uczniów, jak i w grupach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 • ndz., 2023-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe „Eye-tracking” na przykładzie badań prowadzonych we współpracy z Tramwajami Warszawskimi

Prezentacja wyników badań realizowanego doktoratu wdrożeniowego we współpracy z Tramwajami Warszawskimi. Porównanie uwagi wzrokowej motorniczych ekspertów i nowicjuszy (tzw. eye-tracking).

 • ndz., 2023-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe EtnoVR jako film 360 i aplikacja 3D

Przedmiotem prezentacji będzie: (1) 9-minutowy film 360 stopni umożliwiający doświadczenie nieporozumienia kulturowego poprzez ucieleśnienie/wejście w perspektywy reprezentantów dwóch kultur; (2) 9-minutowe doświadczenie 3D, stworzone w Unity, które dotyczy tych samych bohaterów i tematyki, ale umożliwia poruszanie się po wirtualnej przestrzeni (film 360 stopni jest doświadczeniem pasywnym).

 • ndz., 2023-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Med-Stres: pomoc pomagającym w dobie cyfryzacji

Zmęczenie, stres, przeciążenie, wypalenie – to problemy, z którymi borykają się pracownicy i pracowniczki zawodów pomocowych, w tym personel medyczny. Ich znaczenie uwydatniła sytuacja pandemii, kiedy jasne stało się, że aby pomagać, sami pomagający potrzebują dostępu do profesjonalnego wsparcia. Dotarcie z szybką, szeroko zakrojoną pomocą psychologiczną stanowi poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia psychicznego. Potrzeba rzetelnych narzędzi, po które będzie można sięgać w dowolnym czasie, także w domowych warunkach. Rozwiązaniem mogą być nowoczesne programy wsparcia psychologicznego wykorzystujące rozwiązania cyfrowe (digital mental health). Podczas wykładu zarysowany zostanie kontekst rozwiązań technologicznych i narzędzi cyfrowych w interwencjach psychologicznych, na przykładzie programu Med-Stres SOS skierowanego do medyków w pandemii. 

 • ndz., 2023-09-17 12:20
Spotkanie festiwalowe Pokaz czatbota Fido

W trakcie wykładu będzie można zapoznać się z funkcjami czatbota Fido stworzonego do wpierania osób borykających się z problemami psychicznymi. Wsparcie Fido polega na przekazywaniu treści psychoedukacyjnych i stosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej. Do technik stosowanych przez Fido należy m.in. technika wdzięczności lub dialog sokratejski polegający na prowadzeniu rozmowy, której celem jest wykrycie i zmiana sposobów myślenia podtrzymujących problemy psychiczne. Do prowadzenia rozmowy Fido wykorzystuje mechanizmy przetwarzania języka naturalnego stworzonymi od podstaw przy współudziale zespołu Fido.

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS (Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu)

 • ndz., 2023-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Prawa człowieka związane z procedurami medycznymi

Konstytucyjne prawo związane z medycyną to przede wszystkim prawo do ochrony zdrowia. Czy jest ono w prawie polskim w pełni szanowane? Zagadnienie dotyczy zarówno dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze  środków publicznych jak istnienia tzw. klauzuli sumienia lekarza. W zakres rozważań wchodzi też wymaganie zgody na leczenie i obowiązkowe szczepienia.

 • ndz., 2023-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Panel nowe technologie w psychologii – szanse i zagrożenia

Dyskusja odbędzie się z udziałem prelegentów i prelegentek prezentujących nowe technologie wykorzystywane do badań psychologicznych oraz wspomagające terapię.

 • ndz., 2023-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Prawa dziecka – w perspektywie prawnej i psychologicznej

Przedmiotem dyskusji będzie spojrzenie na dziecko z perspektywy pojęcia godności, jako fundamentu dla praw dziecka i praw człowieka oraz wpływu społeczno-psychologicznego na rozwój dziecka, jako małego obywatela lub osoby nie-dorosłej. 

prof. dr hab. Marek Piechowiak (Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu), mgr Dominika Kuna, dr Anna Gorgolewska (Instytut Psychologii Uniwersytet SWPS)

 • ndz., 2023-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Nowe trendy w projektowaniu – doświadczenia interdyscyplinarne i społeczne

Dyskusja będzie poświęcona nowym trendom i doświadczeniom projektowania w wymiarze społecznym. Omówione zostaną przykłady projektów z zakresu „public policy design”, „future social design” oraz „legal design”, które realizowano w Uniwersytecie SWPS dla partnerów społecznych i biznesowych. 

 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Prawne aspekty identyfikacji płci: wyzwania i implikacje

W erze rosnącej akceptacji różnorodności płciowej, prawne aspekty identyfikacji płci stają się tematem o kluczowym znaczeniu. W trakcie wystąpienia zostanie zgłębiony ten temat, z uwzględnieniem różnych podejść prawnych do identyfikacji płci na całym świecie. Wystąpienie rozpocznie się od przedstawienia różnych metod prawnej identyfikacji płci, począwszy od tradycyjnych podejść opartych na biologii, a skończywszy na nowoczesnych, które uwzględniają tożsamość płciową. Zostaną omówione, jak różne systemy prawne na świecie podchodzą do tego tematu i jakie są tego konsekwencje dla osób, które te systemy dotyczą. Następnie zostaną omówione prawa związane z identyfikacją płci. Przybliżone zostaną prawa człowieka, takie jak prawo do prywatności, godności i wolności od dyskryminacji, a także jak te prawa są interpretowane i stosowane w kontekście identyfikacji płci. Na koniec wystąpienia skupione zostaną uwagi na przyszłości prawnej identyfikacji płci, zwracając uwagę na rozwijające się trendy i wyzwania, w tym kwestie związane z uznaniem niebinarnych tożsamości płciowych i wpływem technologii na prawne ustalanie płci. Celem wystąpienia jest przyczynienie się do rozwijającej się dyskusji na temat prawnej identyfikacji płci, podkreślając potrzebę podejścia, które szanuje prawa jednostek i uwzględnia złożoność tematu.

 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Wdzięczność: naukowy klucz do szczęścia. Warsztaty interaktywne

Badania nad wdzięcznością prowadzone są intensywnie od 20 lat i obejmują różne dziedziny: od psychologii pozytywnej po neuronaukę. Najważniejsza konkluzja, jaka z nich wypływa, jest spójna i bardzo obiecująca: wdzięczność jest jednym z najsilniejszych korelatów dobrostanu psychicznego. Może być zatem uznana za klucz do szczęśliwego życia z naukowo udowodnioną skutecznością.

Wdzięczność jest rozumiana przez naukowców jako pozytywna emocja, ale również jako umiejętność dostrzegania i doceniania tego, co mamy i co nas spotyka. Ta umiejętność jest zaś bardzo silnie powiązana z poczuciem szczęścia, satysfakcją ze związków, i szeregiem innych elementów podnoszących jakość naszego życia.

Zapraszam na warsztaty, podczas których dowiecie się, w jaki sposób wdzięczność wpływa na nasz nastrój, zdrowie oraz układ nerwowy. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto ją praktykować, oraz jak to robić, by czerpać z niej najwięcej korzyści. I najważniejsze - sprawdzimy jej siłę w praktyce podczas interaktywnych ćwiczeń zaczerpniętych ze świata nauki.

 • ndz., 2023-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Mój głos nic nie zmieni (?) - o wyborach, polityce i społeczeństwie

W trakcie debaty badacze_ki z Uniwersytetu SWPS omówią problematykę kampanii wyborczych w USA i w Polsce, zmiany zachowań społecznych oraz uczestnictwo wyborcze obywateli w wyborach powszechnych. Zaprezentowane zostaną najnowsze wnioski z międzynarodowych i krajowych badań w perspektywie politologicznej, psychologicznej i socjologicznej.

 • ndz., 2023-09-17 16:00
Spotkanie festiwalowe Obraz czarno-biały czy różne odcienie szarości? Czy rządy prawa można zmierzyć?

W debacie publicznej często się mówi, że dane państwo przestało być państwem prawa. Zerojedynkowe podejście sugeruje, że państwo prawa albo może istnieć, albo nie mieć racji istnienia. Tymczasem poziom rządów prawa można zmierzyć, a na wynik wpływają różne czynniki. Upolitycznienie sądów nie musi oznaczać, że sądy są polityczne w typowych sprawach życia codziennego. Brak przejrzystości decyzji politycznych niekoniecznie musi prowadzić do korupcji. Podporządkowanie niektórych instytucji nie musi oznaczać spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli. Poziom rządów prawa jest przedmiotem analizy ze strony różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych (np. OECD, Unia Europejska, World Justice Project, Freedom House, V-Dem, Bertelsmann Institute czy International IDEA). Celem wykładu będzie prezentacja stosowanych metodologii oraz odpowiedź na pytanie, jak wyniki w poszczególnych rankingach mogą wpływać na reputację i poziom bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw.

 • ndz., 2023-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Nieludzkie traktowanie - case study i metody zapobiegania torturom

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje na temat prewencji tortur w Polsce, w szczególności na temat Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), Podkomitetu do Spraw Prewencji (SPT) oraz Europejskiego Komitetu  do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Omówione zostaną także zidentyfikowane przez KMPT przypadki tortur w Polsce w komisariatach Policji oraz jednostkach penitencjarnych, w oparciu o prawomocne wyroki sądowe oraz raporty Mechanizmu Prewencji Tortur.

 • ndz., 2023-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Bystrzakowe ćwiczenia z żywienia!

Poprzez gry i zabawy edukacyjne przygotowane przez doświadczony zespół żywieniowców przedstawimy najważniejsze zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. W tym roku, szczególną uwagę skupimy na składnikach odżywczych istotnych dla dzieci i młodzieży do prawidłowego rozwoju mózgu, a także polepszenia ich koncentracji w nauce i zabawie.

Impreza przeznaczona dla dzieci w wieku 4-15 lat.

 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe Kolorowa matematyka

Stoisko "Kolorowa matematyka" prezentuje w formie zagadek logicznych, kolorowanek i zabaw ruchowych całkiem poważne zagadnienia matematyczne:

1) Twierdzenie o czterech barwach, które mówi, że każdą mapę można tak pokolorować czterema barwami, że sąsiednie państwa są różnych kolorów.

2) Wstęgę Mobiusa, czyli kartkę papieru, która ma tylko jedną stronę (i kilka innych zdumiewających cech).

3) Problem komiwojażera, czyli zaskakująco trudne zadanie znalezienia najkrótszej drogi odwiedzającej zadane punkty na mapie.

4) Wieże Hanoi, czyli układankę w której chodzi o to, żeby ją ułożyć robiąc jak najmniej ruchów.

Nauki matematyczne
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe Nie trzeba iskry do płomienia. Świat w wersji nano

W czasie pokazów, prowadzonych przez członków Koła Naukowego "Nanorurki" będziecie mieli okazję wziąć udział w kilku niezwykle ciekawych eksperymentach. Czy wiecie, że do zapłonu paliwa nie jest konieczna świeca z iskrą? Tak jest w przypadku działania silnika wysokoprężnego, czyli silnika Diesla. W jednym z doświadczeń, które  zaprezentujemy na naszym stanowisku będziecie mogli zobaczyć, jak dzięki dynamicznemu sprężaniu powietrza w tłoku dochodzi do samozapłonu. W czasie pokazu będziecie też mogli samodzielnie sprawdzić, używając wskaźnika laserowego, czy w danej probówce obecne są nanocząstki, zobaczyć formowanie się nanogwiazd złota, a także dowiedzieć się, czy nanotechnologia może zmienić oblicze technologii i medycyny. 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe O ruchu w brzuchu

Dzieci poznają budowę i działanie układu pokarmowego.  W części praktycznej przekonają się jak trawione są najważniejsze składniki pokarmu - wykonają doświadczenia chemiczne

i wcielą się w enzymy trawienne człowieka oraz obliczą długość własnego przewodu pokarmowego. Swoją wiedzę dzieci będą mogły sprawdzić i utrwalić podczas quizu. 

Impreza przeznaczona dla dzieci w wieku 7-12 lat.

 

 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe Obserwacje i pomiary zjawisk i procesów atmosferycznych - wycieczka do laboratoriów

W ramach spotkania uczestnicy odwiedzą trzy laboratoria Zakładu Fizyki Atmosfery Wydziału Fizyki UW. W Laboratorium Mechaniki Płynów   (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-mechaniki-plynow/) będą mieli okazję zobaczyć, jak działa tunel aerodynamiczny i ultraszybki termometr do pomiarów z pokładu samolotu. Zapoznają się także z dynamiką atmosfery na obrotowym stole, zobaczą jak powstają kropelki chmurowe i mieszanie chmury z otoczeniem.

W ramach wizyty w Laboratorium Transferu Radiacyjnego (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-transferu-radiac...) uczestnicy zapoznają się z działaniem takich urządzeń, jak radiometry i fotometry. Dowiedzą się, ile energii dociera ze Słońca, jak mierzymy efekt cieplarniany oraz jak wykorzystujemy drony do pomiarów atmosferycznych. Zobaczą, jak wykonuje się pomiary zdalne i in-situ aerozoli atmosferycznych.

W Laboratorium Pomiarów Zdalnych (https://www.igf.fuw.edu.pl/pl/laboratories/laboratorium-pomiarow-zdalnych/) zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. LIDAR atmosferyczny- co i jak możemy nim zmierzyć?

2. Radiometr mikrofalowy: ile wody jest nad nami?

3. Sieci pomiarowe: dlaczego jesteśmy ważnym węzłem atmosferycznych pomiarów w Europie? 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe Sondy kosmiczne - przyszłość badań kosmicznych

Kto z was miał okazję zobaczyć, jak zbudowana jest sonda kosmiczna? Podczas tegorocznego Festiwalu Nauki będziecie mogli obejrzeć modele takich sond wykonanych przez członków Koła Naukowego Geofizyki UW – sondy Insight, która przeprowadziła badania na powierzchni Marsa oraz sondy Europa Lander, którą NASA planuje wysłać na jeden z księżyców Jowisza, Europę, w celu m.in. pobrania i analizy próbek geologicznych pod kątem występowania organizmów żywych.  

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 09:00
Spotkanie festiwalowe 0 cząstkach i oddziaływaniach elementarnych oraz o Wielkim Wybuchu

Fizycy cząstek elementarnych próbują znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące budowy Wszechświata: jakie są podstawowe składniki materii, jakie prawa rządzą ich oddziaływaniami. Świat cząstek elementarnych opisywany jest obecnie przez teorię zwaną Modelem Standardowym. Model ten zawiera klasyfikację cząstek elementarnych – najmniejszych, niepodzielnych cegiełek, z których składają się inne cząstki, atomy i wszystkie rzeczy we Wszechświecie. Podstawowymi składnikami materii są fermiony: kwarki i leptony. Z kwarków zbudowane są na przykład nukleony, a więc proton i neutron, które znajdziemy w jądrach atomowych. Przykładem leptonu jest natomiast elektron, który krąży na orbicie wokół takiego jądra. Model Standardowy opisuje trzy spośród czterech znanych nam oddziaływań: oddziaływania elektromagnetyczne, słabe i silne. Oddziaływania pomiędzy cząstkami elementarnymi przenoszone są przez bozony – przykładem może być tu foton, który jest nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych. Doświadczenia w fizyce cząstek elementarnych prowadzone są przy użyciu akceleratorów, w których cząstki przyspieszane są do bardzo wysokich energii i poruszają się z prędkościami bliskimi prędkości światła. Poprzez zderzanie ze sobą tak szybko poruszających się cząstek możliwe jest badanie struktury wewnętrznej materii, a nawet wytworzenie nowych nieznanych dotąd cząstek. W trakcie wykładu opowiem o eksperymentach prowadzonych przy akceleratorach wysokich energii, w szczególności o badaniach przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) znajdującym się ośrodku CERN pod Genewą. W olbrzymich układach eksperymentalnych, zbudowanych przy LHC, bada się głównie zderzenia rozpędzonych protonów, ale nie tylko. Opowiem również o badaniach, w których w akceleratorze przyspiesza, a następnie zderza się ze sobą, nie protony, a jądra atomowe. Możliwe jest wtedy wytworzenie warunków jakie istniały w pierwszych ułamkach sekundy po Wielkim Wybuchu.  Oczekuje się, że w takich warunkach, na krótką chwilę, powinien powstawać nowy stan materii, zwany plazmą kwarkowo-gluonową. Jest to szczególny rodzaj materii jądrowej, która jest bardzo gorąca i gęsta.  Składniki plazmy kwarkowo-gluonowej niosą specyficzny ładunek, określany mianem koloru, który odpowiada za występowanie oddziaływań silnych. Oddziaływania te powodują,  że składników plazmy nie da się wydzielić by zaobserwować je eksperymentalnie - w eksperymentach możemy natomiast wytworzyć i badać charakterystyki tej „kolorowej” materii.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Archeowarsztaty na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego

Przygotowane przez studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego „Archeowarsztaty” w przyjazny sposób będą pokazywać uczestnikom wytwórczość i kulturę materialną ludzi żyjących w pradziejach i średniowieczu. Możliwość obcowania z archeologami i młodymi adeptami tej dyscypliny nauki pozwoli uczestnikom pokazów zapoznać się z warsztatem pracy oraz sposobami opracowania i dokumentacji różnych kategorii zabytków – naczyń ceramicznych, szklanych, drewnianych, narzędzi kamiennych, a także tkanin. Podczas warsztatów będzie możliwość dowiedzenia się w jaki sposób archeolodzy wykorzystują nowoczesny sprzęt w badaniach zabytków, jak je datują i w jakim celu używają mikroskopów.

Warsztaty zakładają aktywny udział uczestników – zarówno najmłodszych, młodzieży oraz dorosłych pasjonatów przeszłości. Najmłodszym proponujemy zajęcia z lepienia naczyń glinianych i odciskania kafli z form, zaś nieco starszym – własnoręczne wykonanie krajki. Wszyscy pasjonaci archeologii zapewne znajdą u nas coś dla siebie.

Cała wstecz!...bo przeszłość ma przyszłość!

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Bariera krew-mózg w zdrowiu i w chorobie

Spotkanie ma na celu przybliżenie budowy i roli bariery krew-mózg w fizjologii, podkreślenie jej znaczenia w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu nerwowego i odpornościowego, jak również przyczyn jej nieprawidłowego funkcjonowania obserwowanego w chorobach metabolicznych czy neurodegeneracyjnych, np. w chorobie Alzheimera lub w chorobie Parkinsona. Opowiemy i pokażemy wyniki własnych badań nad neuroprotekcyjnym wpływem wybranych suplementów diety.

 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Buddyjskie uniwersytety w Indiach klasycznych (400-1200)

Półtora tysiąca lat temu w indyjskiej Nalandzie, najstarszej międzynarodowej uczelni na świecie, zegar wodny odmierzał czas, a bębny oznajmiały rozpoczęcie bloków zajęć z takich dziedzin, jak matematyka, astronomia, medycyna czy architektura. Sława uniwersytetu stanowiącego część wielkiego klasztornego kompleksu przyciągała studentów/tki z całego subkontynentu indyjskiego, a także z Tybetu, Chin czy dalekiej Japonii. Tylko co czwarta osoba pomyślnie przechodziła proces rekrutacji, by rozpocząć wolne od opłat trzyletnie studia pod okiem mniszej kadry tworzonej przez wielkie osobistości intelektualnej sceny klasycznych Indii, w tym słynnego logika Dharmakirtiego (który ubolewał, że nikt go rozumie). W związku z tym, że uniwersytetem zarządzała buddyjska sangha, Nalanda była uczelnią otwartą nie tylko dla mężczyzn – i nie tylko dla buddystów. Z drugiej strony, będąc częścią kompleksu klasztornego, Nalanda wymagała od podejmujących studia, że będą podążali za surową dyscypliną monastyczną. A jak było w praktyce? Co odnajdujemy dziś w ruinach potężnego kompleksu? Jak wyglądało życie w murach tego i innych buddyjskich uniwersytetów w Indiach? Niniejsze wystąpienie poprowadzi słuchaczy od buddyjskiej idei powszechności edukacji przez rozwój wielkich uczelni aż do upadku ich i samego buddyzmu w Indiach w okolicach 1200 r. 

 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy materiały mogą być inteligentne?

Uczestnicy spotkania odwiedzą laboratorium Pracowni Nanostruktur Fotonicznych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zobaczą, jak powstają inteligentne materiały, które zmieniają swoje własności w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Będą uczestniczyć w przygotowaniu polimerów zdolnych do zmiany kształtu pod wpływem temperatury.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 11:30
 • ndz., 2023-09-24 13:00
 • ndz., 2023-09-24 14:30
Spotkanie festiwalowe Kamień filozoficzny, eliksiry i kociołek alchemika – o alchemii w świecie islamu

Nauka uprawiana w średniowieczu w państwach islamu osiągnęła bardzo wysoki poziom i znacząco zainspirowała rozwój nauki w średniowiecznej Europie. Podobnie jak muzułmanie korzystali z dorobku kultury greckiej i innych, tak potem Europa przejęła i rozwijała dziedzictwo muzułmańskie. Wśród licznych nauk, którymi zajmowali się muzułmanie można wymienić alchemię, która w niektórych kręgach była uznawana za naukę tajemną i bliską magii, której treści miały być znane tylko wtajemniczonym. Nie jest to cała prawda o alchemii muzułmańskiej, gdyż oprócz nurtu ezoterycznego, blisko związanego z magią i okultyzmem, rozwinął się w niej też też nurt doświadczalny, który stworzył podstawę do późniejszego rozwoju chemii.

Alchemia muzułmańska łączy się z nurtem hermetycznym i legendarną postacią Hermesa Trismegistosa, który miał wygrawerować na szmaragdzie i umieścić w swoim grobowcu słynny traktat alchemiczny Tablica szmaragdowa, znany z przekładów na łacinę. Należy on do nurtu alchemii alegorycznej, zakładającej ścisły związek między światami niebieskim i ziemskim, obydwa są bowiem przeniknięte przez duszę. Miał się tam też znajdować sekret kamienia filozoficznego, celu poszukiwań wszystkich alchemików, czyli legendarnej substancji zamieniającej metale nieszlachetne w szlachetne. Innym celem poszukiwań alchemików był eliksir nieśmiertelności, służący zatrzymaniu u człowieka procesu starzenia i zapewnieniu mu wiecznego życia. Autorzy z nurtu alegorycznego opisywali procesy chemiczne w sposób zawiły, pełen niedomówień i alegorii, dając do zrozumienia, że alchemia jest nauką tajemną, przeznaczoną tylko dla wyjątkowych ludzi, którzy mogą zgłębić tajemnice przedłużonego życia czy bogactwa.

W alchemii doświadczalnej najważniejszymi postaciami byli Dżabir Ibn Hajjan (VIII-IX wiek), którego imię wiąże się z korpusem traktatów napisanych prawdopodobnie przez różnych autorów, oraz Ar-Razi (IX wiek). Twórczość tego drugiego to apogeum alchemii łacińskiej – stworzył jasną systematykę i dużo pracował w laboratorium, a jego miano łączy się z takimi procesami jak destylacja, wypalanie, przygotowywanie roztworów, sublimacja, amalgacja, ceracja i odparowywanie.

 

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Mikroby w żywności

Dzieci dowiedzą się o ”dobrych” i „złych” mikrobach w żywności, o ich wpływie na zdrowie małego człowieka. Poznają produkty, w których mogą je spotkać. Zobaczą bakterie pod mikroskopem i na zdjęciach. Będą też rozwiązywać tematyczne konkursy i krzyżówki.

Impreza przeznaczona dla dzieci (od 5 lat), a także młodzieży i osób dorosłych.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Nie taki Chat GPT straszny...

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Warsztaty dotyczyć będą implementacji modeli językowych LLM (large language models) do wybranych zastosowań w obszarze multimediów. 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Pozytywne wibracje. Drgania i fale w otaczającym nas świecie

Zapraszamy na wykład prowadzony przez dziekanów Wydziału Fizyki UW. Tym razem zabierzemy Was w fascynujący świat dźwięków. Wyjaśnimy, co łączy dźwięki wydobywające się spod klawiszy wirtuoza z drgającym wahadłem.Opowiemy jak powstaje i jak rozchodzi się dźwięk w różnych środowiskach, jak można go wykrywać. Liczymy na pozytywne wibracje! 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
Spotkanie festiwalowe Biochemik o odchudzaniu

Wszyscy doskonale wiemy, że aby nie przytyć należy mniej jeść i więcej się ruszać. A jednak od ponad 40 lat na całym świecie obserwujemy systematyczny wzrost procentowy ludzi z nadwagą i otyłością. Ponad 60% dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Być może jednak nasza wiedza jest niepełna? Na wykładzie przyjrzymy się jak wygląda proces „nabywania lub pozbywania się” tkanki tłuszczowej z punktu widzenia współczesnej biochemii i fizjologii. Dowiemy się także dlaczego to CO jemy jest równie ważne jak to ILE jemy i dlaczego różne pokarmy zawierające tę samą liczbę kalorii są metabolizowane w zupełnie różny sposób, z różnym skutkiem dla naszego zdrowia i naszej masy ciała.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy nauka jest uniwersalna? Perspektywa afrykańskiego renesansu i afrocentryzmu

Ustalenia naukowe wydają się być niezależne od kultury, w której żyjemy. Zachód wypracował głębokie przekonanie, że cywilizacja oparta na myśli oświeceniowej i związanej z nią nauce i edukacji jest jedyną właściwą drogą linearnego rozwoju. W oparciu o to przekonanie w okresie kolonialnym Europejczycy podejmowali misję cywilizacyjną, która jawiła się wówczas jako sposób na umożliwienie mieszkańcom innych części świata uczestniczenia w życiu na wyższym poziomie: intelektualnym, kulturowym, nawet moralnym. Tym samym promowane było zachodnie rozumienie badań naukowych i ich weryfikacji.

Badacze postkolonialni podważając uniwersalność takiego spojrzenia i nie zgadzając się na wtłaczanie wszelkich kultur w europejskie schematy myślenia stworzyli możliwości dla odmiennych interpretacji zachodzących procesów czy opisu świata. W tym duchu myśliciele o afrykańskich korzeniach w odpowiedzi na kolonialne „zniewolenie umysłu” zaoferowali własne podejście. Jest to między innymi idea afrykańskiego renesansu stworzona w latach 40. XX wieku przez Cheikha Anta Diopa, piszącego po francusku senegalskiego myśliciela, który rzucił wyzwanie obowiązującemu spojrzeniu na historię Afryki. W tym co pisał mniej istotne były fakty, bardziej ideologiczny postulat, by docenić cywilizacyjne osiągnięcia Afrykanów. Pragnął osiągnąć ten cel udowadniając całkowitą afrykańskość starożytnego Egiptu i ogromny potencjał Afrykanów, który będzie można zrealizować, jeżeli stosować się będą do własnych, a nie narzuconych, wzorów kulturowych.

Na przełomie XX i XXI w. idee Diopa przypomniane zostały przez prezydenta RPA Thabo Mbekiego i są dziś nierozłącznym elementem prowadzonych w Afryce dyskusji na temat przyszłości mieszkańców tego kontynentu. W Stanach Zjednoczonych narodził się natomiast afrocentryzm - nurt, który także przeciwstawiał się europocentrycznemu podejściu do opisu procesów zachodzących w Afryce. 

Takiemu alternatywnemu spojrzeniu wielu badaczy zarzuca sprzeczność z zasadami nauki. Pozostaje jednak faktem, że jest to zjawisko skłaniające do refleksji nad tym, na ile nauka, czy też badania naukowe, są uniwersalne, na ile natomiast są uwarunkowane kulturowo.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Nauka w Tybecie: dziesięć działów nauki a życie w klasztorach buddyjskich

Upowszechnienie buddyzmu w Tybecie w VII w. zaowocowało fundowaniem klasztorów, które stały się ośrodkami religii i nauki. Początki były skromne, pierwszy klasztor powstał ok. 779 r. w Samje i wyświęcono w nim siedmiu mnichów. Rozwój buddyzmu wspierany był jednak przez kolejnych królów i klasztory mogły liczyć na nadania ziemi wraz z poddanymi i bogatymi darami oraz wyłączeniem z opodatkowania. Mnisi nie podlegali świeckiej jurysdykcji i mogli poświecić się doskonaleniu duchowemu. 

W zakresie życia klasztornego Tybetańczycy skorzystali z indyjskich wzorów: reguły klasztornej mulasarwastiwadinów i organizacji nauki uniwersytetów buddyjskich, z najsłynniejszym w Nalandzie. W Tybecie uformowało się ostatecznie kilka tradycji nauczania buddyzmu i związanych z nim nauk. Wykład omówi jak zastosowany został indyjski podział nauki na dziesięć działów i jak funkcjonowały klasztory buddyjskie w tradycyjnym Tybecie.

 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Podkop pod Przekop. Dzieje idei kanału przez Mierzeję Wiślaną

Inwestycja pod oficjalną nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – powszechnie znana jako Przekop Mierzei – budzi duże zainteresowanie w domenie publicznej i spolaryzowane emocje społeczne. Im bardziej kanał przez Mierzeję Wiślaną wpisuje się w podziały socjopolityczne istniejące we współczesnej Polsce, tym bardziej wymaga spojrzenia z większego dystansu. A taką refleksję umożliwia kulturowa historia infrastruktury w połączeniu z nautologią, tzn. wiedzą o rozwoju żeglugi i portów, oraz wiedzą o mieście, w szczególności biografią Elbląga. Interdyscyplinarny wykład będzie zawierać panoramę długich dziejów idei przekopania Mierzei Wiślanej: od XVI wieku i zatargów króla Stefana Batorego z Gdańszczanami, przez projekty z czasów przynależności Elbląga do Prus, po końcówkę XX wieku – lata po polskim przełomie ustrojowo-gospodarczym, zarazem ostatnie lata istnienia województwa elbląskiego (zniesionego przez reformę podziału administracyjnego Polski w 1999 roku). Wtedy to badania naukowe wybitnego hydroinżyniera Tadeusza Jednorała splotły się, z jednej strony, z oddolną samorządową wizją aktywizacji regionu Zalewu Wiślanego, a ze strony drugiej, z nieudanymi negocjacjami dyplomatycznymi mającymi na celu wyegzekwowanie swobodnej żeglugi polskich jednostek przez Cieśninę Piławską i rosyjską część Zalewu Wiślanego. Dzieje tej drogi wodnej są zatem ściśle powiązane z losami Elbląga jako małego wielkiego miasta, dawnego ważnego portu bałtyckiego, który dawno temu utracił swój pierwotny status i w rozmaitych kontekstach polityczno-społecznych mierzy się z tą utratą jako podstawą swojego trudnego dziedzictwa. Jak pisał krytyk kultury Neil Postman: „Wizje przyszłości zawsze bardziej dotyczą tego, gdzie byliśmy, niż tego, dokąd zmierzamy”.

 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe W krainie Snake'a

W klasycznej grze komputerowej tytułowy wąż rośnie w miarę jedzenia, starając się unikać obramowania planszy, własnego ogona i innych przeszkód. Są też wersje, w których plansza nie ma obramowania – po dotarciu do jej brzegu wąż nie kończy gry, ale pojawia się na przeciwległej krawędzi. Czy to znaczy, że plansza jest nieskończona? Czy geometria planszy zależy od wyboru konkretnych zasad przekraczania brzegu? Na te i inne pytania odpowiemy sobie z perspektywy samego zainteresowanego – węża.

Nauki matematyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:00
Spotkanie festiwalowe Zabawy naukowe dla najmłodszych i trochę starszych

Najmłodsze dzieci (i te trochę starsze) mają spontaniczną potrzebę poznawania  otaczającego je świata i przyrody, a więc nauka i ciekawość świata jest dla nich naturalna. W programie warsztatów przeznaczonych dla najmłodszych na pewno znajdzie się czas na obserwacje ulubionego przez dzieci, choć bardzo prostego wybuchu wulkanu oraz własnoręcznego stworzenia tęczy, a także kilka niespodziankowych eksperymentów. Zapraszamy najmłodszych i trochę starszych!

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:00
 • ndz., 2023-09-24 13:00
 • ndz., 2023-09-24 15:00
Spotkanie festiwalowe Czy materiały mogą być inteligentne?

Uczestnicy spotkania odwiedzą laboratorium Pracowni Nanostruktur Fotonicznych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zobaczą, jak powstają inteligentne materiały, które zmieniają swoje własności w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Będą uczestniczyć w przygotowaniu polimerów zdolnych do zmiany kształtu pod wpływem temperatury.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 11:30
 • ndz., 2023-09-24 13:00
 • ndz., 2023-09-24 14:30
Spotkanie festiwalowe Po co nam mózg?

Mózg może się przydać do wielu rzeczy – koordynacji ruchów, spostrzegania zagrożeń, uczenia się i zapamiętywania ważnych informacji o otoczeniu itp. Przydaje się także do myślenia. Powstają więc pytania, jak w toku ewolucji mózg nauczył się myśleć, jak jego budowa mu w tym pomaga, w jakie umiejętności mózg jest wyposażony niemal od razu po urodzeniu się człowieka? Ale czy w ogóle wiemy jak mózg myśli? Jak procesy biofizyczne zachodzące w neuronach przekładają się na myśli w rodzaju „Wiem, że 2+2=4, ale mój kolega tego nie wie. Jeżeli więc schował dwa cukierki w szufladzie a [potem dołożył jeszcze dwa, a ja mu jeden zabiorę, to on tego nie zauważy”, albo że dwie kropki, cyfra „2” i napisane lub wypowiedziane słowo „dwa” znaczą to samo? Jak można zbadać myślący mózg?

Wychodząc od przykładów kilku najważniejszych dla na co dzień obszarów naszych myśli, takich jak tworzenie map umysłowych swojego otoczenia i orientowanie się w przestrzeni, podstawowe umiejętności matematyczne, czy najbardziej złożona – domyślanie się ukrytych myśli i emocji innych ludzi i przewidywanie na tej podstawie ich zachowania – pokażemy jak badania eksperymentalne nad zachowaniem zwierząt, sposobem działania ludzi, czy budowa inteligentnych robotów i zbiegają się z badaniami aktywności mózgu metodami neuroobrazowymi.

 • ndz., 2023-09-24 11:30
Spotkanie festiwalowe Ruszamy w świat, czyli o tym jak wyznaczyć najlepszą trasę podróży

W roku 1959 wybitny holenderski informatyk Edsger W. Dijkstra zaproponował sposób wyznaczania najkrótszej trasy przejazdu pomiędzy wybranymi miastami w Holandii. Choć w zamyśle Dijkstry było  wykazanie możliwości zastosowań komputerów w innych obszarach niż obliczenia numeryczne, to okazało się, że wraz z rozwojem komputerów jego algorytm przyczynił się do rozwoju dziedziny informatyki zwanej algorytmiką, jak też stał się podstawą powszechnie dostępnej nawigacji internetowej, bez której trudno sobie wyobrazić współczesne podróże. Na wykładzie w przystępny sposób przedstawimy oryginalny algorytm Dijkstry, jego historię i zastosowania.

Nauki matematyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:30
Spotkanie festiwalowe Zagadnienia wykorzystania nadprzewodnictwa w rozwoju technologii akceleratorów jądrowych

Zilustrowane przykładami omówienie wykorzystywania materiałów nadprzewodzących w dalszym rozwoju akceleratorów, podstawowego obecnie narzędzia w zakresie energetycznych badań jądrowych. Postęp ten wymaga konstrukcji coraz silniejszych dipolowych elektromagnesów prowadzących zjonizowaną wiązkę po zadanym torze oraz kwadrupolowych elektromagnesów powodujących ściskanie wiązki do odpowiednich kształtów i rozmiarów. Tu pojawia celowość stosowania elektromagnesów z uzwojeniami nadprzewodnikowymi, o znacznie mniejszych od konwencjonalnych elektromagnesów rozmiarach, a więc i konsumpcji energii, jednocześnie wytwarzających bardzo silne pola magnetyczne. Idea wykorzystania elektromagnesów nadprzewodnikowych w konstrukcjach akceleratorów została zweryfikowana i zastosowana w olbrzymiej skali w linii elektromagnesów nadprzewodnikowych o długości 27 km w CERN-ie, w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Akceleratory do badań naukowych oparte na elektromagnesach nadprzewodnikowych zostały już skonstruowane w szeregu laboratoriów, natomiast obecnie wiodącą konstrukcją tego typu z zakresu wykorzystania w energetyce jest projekt ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, budowany w Cadarache, w ramach współpracy międzynarodowej, którego pierwszy zapłon powinien mieć miejsce w 2025 r. O skali tej inwestycji świadczy, że  jest to drugi po międzynarodowej stacji kosmicznej światowy program badawczy z budżetem rzędu 10 miliardów euro. W Polsce materiały nadprzewodzące wykorzystane będą w projekcie PolFEL, w przyspieszających wnękach rezonansowych polskiego lasera na swobodnych elektronach. Zastosowanie elektromagnesów nadprzewodnikowych umożliwia uzyskanie indukcji magnetycznej rzędu kilku tesli przy zredukowanej objętości urządzenia, co wynika ze znacznie większej wartości natężenia prądu, jaki może płynąć przez przewód nadprzewodnikowy. Ale jednocześnie pojawia się wówczas konieczność chłodzenia delikatnych materiałów nadprzewodnikowych, a także uwzględnienia generacji specyficznych dla nadprzewodników strat mocy, szczególnie ważnych w warunkach kriogenicznych i warunkach stabilności, zabezpieczających przed wystąpieniem niekontrolowanej utraty nadprzewodnictwa – quenchu oraz wpływu promieniowania jonizującego na uzwojenia nadprzewodnikowe. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera postęp w rozwoju nadprzewodników wysokotemperaturowych, chłodzonych już nie kosztownym ciekłym helem, a ciekłym azotem lub nawet krio-chłodziarkami.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 11:30
Spotkanie festiwalowe Błądzenie losowe: powroty i spotkania

Czy turystka błądząca po mieście wróci do punktu wyjścia? Czy osoby spacerujące po parku będą często na siebie wpadać? Żeby odpowiedzieć na te pytania, opowiemy, czym jest błądzenie losowe i udowodnimy kilka jego własności. Zastanowimy się, czy błądzenie losowe jest powracające i czy odpowiedź na to pytanie zależy od wymiaru przestrzeni, po której błądzimy.

Nauki matematyczne
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Nauka, wychowanie, czy formowanie nowego człowieka? O źródłach izraelskiej kultury i tożsamości

Bruno Bettelheim odwiedzając na początku lat siedemdziesiątych jeden z izraelskich kibuców stwierdził: „Nigdy nie widziałem pokolenia tak różniącego się od swoich rodziców”. Projekt syjonistyczny, którego początki sięgają dziewiętnastego wieku, zakładał nie tylko utworzenie niezależnego państwa żydowskiego, ale także nowej tożsamości, której elementami był odradzający się język hebrajski oraz etos daleki od dotychczasowych, tradycyjnych wzorców diaspory. Stworzenie „nowego człowieka” wymagało, radykalnego czasem, zerwania z dotychczasowym podejściem do wychowania młodych ludzi, ich edukacji oraz tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Postulat odrodzenia języka hebrajskiego jako języka mówionego, a następnie – spajającego tożsamość izraelską języka narodowego – niósł ze sobą wyzwania w postaci szeroko zakrojonego projektu
nauczania tego języka – którego adresatami były zarówno dzieci jak i dorośli. Koncepcje monolingualizmu i monokulturowości ścierały się z barwną różnorodnością przybywających w
kolejnych falach nowych obywateli młodego państwa. Na wykładzie porozmawiamy o tym jak tradycyjne rozumienie nauki, wychowania i tożsamości w judaizmie ścierało się z nową wizją „izraelskości” w początkach formowania się społeczeństwa Izraela oraz jak współczesna kultura Izraela reinterpretuje idee, które ją ukształtowały.

 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Nie taki Chat GPT straszny...

Chat GPT to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które w formule przypominającej dialog pozwala otrzymywać odpowiedzi na pytania zadawane w języku naturalnym. Warsztaty dotyczyć będą implementacji modeli językowych LLM (large language models) do wybranych zastosowań w obszarze multimediów. 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 10:00
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Nauka w Mongolii w XVII-XX wieku

W okresie XVII-XX wieku upowszechnił się buddyzm wśród pasterzy mongolskich. Wraz z buddyzmem, który trafił na grunt mongolski z Tybetu, przyjęto tradycyjną edukację buddyjską. Mnisi od najmłodszych lat uczyli się w klasztorach buddyjskich—mongolskich i tybetańskich. Ci, którzy zdobywali edukację w klasztorach tybetańskich, władali językiem tybetańskiem równie biegle jak językiem rodzimym, a niejednokrotnie nawet lepiej. Pojawiali się wielcy uczeni, charyzmatyczne postaci takie jak Zanabazar. Uprzywilejowani zdobywali nauki pod bacznym okiem swoich nauczycieli. Niemniej nauka, wychowanie nie były obce pasterzom mongolskim, w tym także tym niepiśmiennym, którzy przez setki lat stanowili większość społeczeństwa mongolskiego. W XX wieku pojawiła się edukacja powszechna, która zmieniła oblicze nauki mongolskiej, ale nie całkowicie.

 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Polska w upałach? Zmiany czasowe budżetu energetycznego nad Polską w ostatnich dekadach

Celem wykładu jest przedstawienie najnowszej wiedzy na temat bilansu energetycznego nad Polską w ostatnich 4 dekadach. Okres ten charakteryzuje się bardzo szybkim podnoszeniem temperatury powietrza sięgającym 0,5 stopnia na dekadę i co jest związane ze zmianami w bilansie energetycznym. Główne zmiany wynikają z rosnącej koncentracji gazów cieplarnianych, ale również z bardzo szybkiego obniżania się stopnia zmętnienia atmosfery, wynikającego z redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.  Wykład będzie ilustrowany wynikami pomiarów oraz symulacji numerycznych, które pozwolą określić jakie czynniki i w jakim zakresie odpowiada za zmiany energetyczne nad Polską.

Nauki fizyczne
 • ndz., 2023-09-24 12:00
Spotkanie festiwalowe Bezpieczne i zdrowe nawyki podczas korzystania z internetu. Poradnik użytkownika

W XXI w. nie uchronimy się przed używaniem internetu. Jak robić to w sposób zdrowy i bezpieczny? Zapraszamy do poznania paru nawyków, które uczynią czas spędzany w sieci nieco mniej ryzykownym.

 • ndz., 2023-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Formy słuchania - sztuka komunikacji (akuologia)

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z formami słuchania, które można wykorzystać w różnego rodzaju sytuacjach komunikacyjnych i relacyjnych, a także w kontekstach edukacyjnych.

Nauki społeczne
 • ndz., 2023-09-24 12:30
Spotkanie festiwalowe Oskarżona Baba Jaga - proces o porwanie Małgosi i Jasia

Co sąd sądzi o tym, co zrobiła Baba Jaga? Prosta opowieść o procesie karnym i bezpieczeństwie dzieci. Symulacja rozprawy z udziałem publiczności.

 • ndz., 2023-09-24 12:30

©2022 Festiwal Nauki