Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Lekcja festiwalowa Jak układ odpornościowy broni nas przed wirusami?

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka, a w szczególności o mechanizmach obronnych, jakie są uruchamiane w trakcie infekcji wirusowej.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • pon., 2021-09-20 10:30
Lekcja festiwalowa Kolory w świecie zwierząt

Multimedialna prezentacja mająca na celu wprowadzenie uczestników w świat kolorów i  ich różnorodnego znaczenia w życiu zwierząt. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób zwierzęta wykorzystują swoje barwy do zdobycia partnera, uniknięcia  i zmylenia napastnika, upolowania zdobyczy i „oszukiwania” innych zwierząt. 

 • pon., 2021-09-20 11:30
Lekcja festiwalowa Kardynał Stefan Wyszyński – dlaczego Prymas Tysiąclecia?

Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. Ten tytuł nadał mu św. Jan Paweł II, by podkreslić znaczenie prymasostwa abp warszawsko-gnieźnieńskeigo (1948 - 1981) dla podtrzymania narodu polskiego w jego prawie do wyznawania wiary katolickiej i trwania w tradycjach polskich, sięgających chrztu Mieszka I w 966 r. Szczytowym momentem tej posługi był czas realizacji przez prymasa programu duszpasterskiego  Wielkiej Nowenny (1957 - 1965) i Roku Milenijnego (1966-1967) w kraju i na uchodźstwie. Naród podzielony "żelazną kurtyną" został wezwany do wspólnego przeżywania przywiązania do Pana Boga i swej historii, wbrew geopolitycznym uwarunkowaniom. Dzięki Jego posłudze, mimo nacisku ideologicznego ateistycznego państwa komunistycznego, naród polski stał się zdolnym do podtrzymania swej wiary na kolejne 1000 lat. W bliskim horyzoncie czasowym zaś, stał się zdolny do stworzenia wielkiego ruchu "Solidarności" (1980 r.), wyrażającego dążenia Polaków do odzyskania pełnej niepodległości. 

 • pon., 2021-09-20 12:00
Lekcja festiwalowa Rośliny - zwierzęta – skomplikowane relacje

Multimedialna prezentacja o tym, jak różnorodne zależności łączą rośliny i zwierzęta. Uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, jak rośliny bronią się przed roślinożercami i jak polują na zwierzęta, w jaki sposób wykorzystują zwierzęta do zapylania kwiatów i rozprzestrzeniania nasion .

 • pon., 2021-09-20 13:00
Spotkanie festiwalowe Wyznaczanie raty kredytu (pożyczki)

Celem wykładu będzie przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć matematyki finansowej: procent prosty, procent składany, renta matematyczna, rata kredytu (część kapitałowa i odsetkowa), RRSO. Na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu uczestnik powinien znać, rozumieć i rozróżniać podstawowe pojęcia związana z wyznaczaniem raty kredytu (w szczególności jej składowych), oceniać koszt kredytu, analizować oraz potrafić porównać dostępne oferty kredytu, jak również dokonać racjonalnego wyboru spośród dostępnych  na rynku ofert.

Nauki ekonomiczne
 • pon., 2021-09-20 17:00
Lekcja festiwalowa Upadek rządów komunistycznych w Polsce

Geneza obrad Okrągłego Stołu, ich przebieg, wybory czerwcowe 1989 r., wreszcie powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, to najważniejsze etapy pierwszej fazy rozkładu dyktatury komunistycznej w Polsce. W rzeczywistości był to bowiem jedynie początek transformacji ustrojowej, dlatego podczas wykładu omówione zostaną także jej kolejne fazy, obejmujące m.in. takie wydarzenia jak: odbudowa samorządu terytorialnego, reforma gospodarki, pierwsze powszechne wybory prezydenckie, likwidacja Układu Warszawskiego i RWPG oraz pierwsze całkowicie demokratyczne wybory do Sejmu z 1991 r. W rzeczywistości bowiem w l. 1989-1991 mieliśmy do czynienia z okresem przejściowym między PRL i III RP. Głównym celem wykładu będzie charakterystyka tego burzliwego okresu.

 • wt., 2021-09-21 10:00
Lekcja festiwalowa Prawo nowych technologii w praktyce. Zasady lotów dronami oraz wsparcie rozwoju elektromobilności

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z praktycznymi aspektami nowych regulacji prawnych określających sposób wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Popularność dronów - liczba urządzeń wykorzystywanych do celów komercyjnych, ale przede wszystkim rekreacyjnych - sprawia, że wiele z młodych osób zetknie się z tą nowoczesną techniką. Także elektromobilność - zarówno ta "duża" w postaci samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim środki transportu indywidualnego w postaci elektrycznych hulajnóg - może być ciekawym dla uczniów zagadnieniem mającym doniosły aspekt edukacyjny. Chodzi bowiem nie tylko o popularyzację innowacyjności, ale przede wszystkim zwiększanie świadomości treści regulacji prawnych, poprawiając tym samym bezpieczeństwo młodych uczestników ruch drogowego czy korzystających z dronów.

 • wt., 2021-09-21 10:30
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • czw., 2021-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Co to są wirusy i w jaki sposób atakują organizm człowieka?

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat rodzajów wirusów, ich budowy, rozmnażania się oraz sposobów wnikania do organizmu człowieka oraz do poszczególnych komórek.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • wt., 2021-09-21 13:30
Spotkanie festiwalowe Podomiry i wieczorny wczoraj, czyli o uczeniu cudzoziemców języka polskiego

Spotkanie ukazujące polszczyznę z perspektywy uczących się jej cudzoziemców. Wiele osób uważa język polski za trudny, ale czy to prawda? A może język polski nie jest trudny, chyba że dla nauczyciela? Uczestnicy poznają sposoby, techniki i chwyty stosowane w uczeniu języka polskiego obcokrajowców, m.in. rozwiążą i skomentują przykładowe zadania-ćwiczenia.

Nauki humanistyczne
 • wt., 2021-09-21 17:30
Lekcja festiwalowa Dziedzictwo, patriotyzm, Ojczyzna w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

Wykład poruszy zagadnienie wydarzeń historycznych jakie miały miejsce w dziejach Polski. Jak je rozumiał kard. Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, co z nich zostało we współczesnym społeczeństwie? Na fundamencie rozumienia i przeżywania historii kardynał Wyszyński budował rzeczywistość patriotyzmu czyli odpowiedzialności za wspólnotę losów i dziejów.

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Tajniki warsztatu dawnych mistrzów

Zapewne większość ludzi chciałaby umieć malować jak Leonardo da Vinci. Czy jest to możliwe bez posiadania talentu? Na pewno nie, a nawet sam talent nie wystarczy – musi być wsparty wiedzą. Ów mistrz włoskiego renesansu, znany jest ze swoich zainteresowań naukowych i wynalazków. Przedmiotem lekcji będzie zatem uchylenie rąbka tajemnicy: jakie „sztuczki” stosowali dawni artyści, żeby ułatwić sobie pracę twórczą? Jaką rolę odgrywała wiedza z zakresu optyki? Jakimi przyrządami posługiwali się znani malarze? Okazuje się, że talent wsparty różnorodnymi wynalazkami i osiągnięciami naukowymi daje znakomite efekty i przyczynia się do powstania arcydzieł sztuki. 

 • śr., 2021-09-22 10:00
Lekcja festiwalowa Prawo nowych technologii w praktyce. Zasady lotów dronami oraz wsparcie rozwoju elektromobilności

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z praktycznymi aspektami nowych regulacji prawnych określających sposób wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Popularność dronów - liczba urządzeń wykorzystywanych do celów komercyjnych, ale przede wszystkim rekreacyjnych - sprawia, że wiele z młodych osób zetknie się z tą nowoczesną techniką. Także elektromobilność - zarówno ta "duża" w postaci samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim środki transportu indywidualnego w postaci elektrycznych hulajnóg - może być ciekawym dla uczniów zagadnieniem mającym doniosły aspekt edukacyjny. Chodzi bowiem nie tylko o popularyzację innowacyjności, ale przede wszystkim zwiększanie świadomości treści regulacji prawnych, poprawiając tym samym bezpieczeństwo młodych uczestników ruch drogowego czy korzystających z dronów.

 • wt., 2021-09-21 10:30
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • czw., 2021-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Manipulacja wizualna na przykładzie polskich filmów i seriali wojennych

Przedstawienie problemu manipulacji w mediach audiowizualnych na przykładzie polskich i zagranicznych filmów i seriali wojennych. Wskazanie elementów języka filmowego najmocniej i najskuteczniej oddziałującego na widzów. Omówienie konkretnych przypadków.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Lekcja festiwalowa Szczepionka muzyczna – o wpływie muzyki na układ odpornościowy

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i są będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy będą mogli obejrzeć fragmenty filmów oraz posłuchać fragmentów utworów muzycznych, które wpływają na funkcje układu odpornościowego.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • śr., 2021-09-22 11:00
Spotkanie festiwalowe Mikroskop sił atomowych w akcji

Instytut Nauk Fizycznych UKSW proponuje pokaz edukacyjny mikroskopu sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Mikroskop zapewnia sporą wydajność w ramach podstawowych badań małych próbek ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów. Dane z AFM zawierają ilościowe informacje o powierzchni w postaci trójwymiarowego obrazu. Serie pomiarowe będą połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek.

Nauki fizyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
 • śr., 2021-09-22 17:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Mikroskop sił atomowych w akcji

Instytut Nauk Fizycznych UKSW proponuje pokaz edukacyjny mikroskopu sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Mikroskop zapewnia sporą wydajność w ramach podstawowych badań małych próbek ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów. Dane z AFM zawierają ilościowe informacje o powierzchni w postaci trójwymiarowego obrazu. Serie pomiarowe będą połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek.

Nauki fizyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
 • śr., 2021-09-22 17:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Mikroskop sił atomowych w akcji

Instytut Nauk Fizycznych UKSW proponuje pokaz edukacyjny mikroskopu sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Mikroskop zapewnia sporą wydajność w ramach podstawowych badań małych próbek ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów. Dane z AFM zawierają ilościowe informacje o powierzchni w postaci trójwymiarowego obrazu. Serie pomiarowe będą połączone z omówieniem charakterystyk mikroskopu i własności badanych próbek.

Nauki fizyczne
 • śr., 2021-09-22 16:00
 • śr., 2021-09-22 17:00
 • śr., 2021-09-22 15:00
Spotkanie festiwalowe Kardynał Stefan Wyszyński czy Stefan kardynał Wyszyński? O szyku wyrazów w języku polskim

„Szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny, ale niedowolny.” – tak niegdyś napisał prof. Stanisław Szober, językoznawca. Gdzie zatem umieszczać słowo „kardynał” czy „hrabia” przy podawaniu personaliów? Czy zmiana szyku może zmienić znaczenie albo charakter wypowiedzi? Uczestnicy będą mogli rozwiązać quiz dotyczący szyku słów we współczesnym języku polskim. Zaznajomią się z zasadami i wskazówkami poprawnościowymi dotyczącymi kolejności wyrazów w zdaniach i frazach. Będą również mieli możliwość dyskusji.

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 17:30
Spotkanie festiwalowe Jej wysokość Afrodyta, czyli skomplikowane pochodzenie greckiej bogini

Afrodyta, grecka bogini miłości i piękna, nie pochodziła z Hellady. Mity i autorzy starożytni przekazują nam różne wersje opowieści o jej narodzinach i początkach kultu ku jej czci. Najbardziej znana jest historia o tym, iż bogini wynurzyła się z piany morskiej i płynąc po falach w muszli, wylądować miała na brzegach Cypru – tak twierdził Hezjod. Wyspa ta miała stać się jej ukochanym miejscem i siedzibą, początkowo nazywano Afrodytę po prostu Kyprida – Cypryjka, Kyprogenes – pochodząca z Cypru, lub Kypromedusa – ta, co rządzi Cyprem.

Niektórzy jednak – jak Herodot – sądzili, że miejsca jej pochodzenia należy szukać jeszcze dalej, wśród podobnych jej bogiń Bliskiego Wschodu, jak Isztar czy Asztarte. Badania archeologiczne dostarczyły nam wiele ciekawych informacji na temat początków kultu Afrodyty. Najstarsza świątynia jej poświęcona to funkcjonujące od późnej epoki brązu do IV/V w. n.e. sanktuarium w Palaepaphos na Cyprze. Afrodyta nie wynurzyła się z piany morskiej, lecz z morza oddziaływań i kontaktów pomiędzy tradycjami cypryjskimi i kulturami zarówno ze wschodu, jak i zachodu. W opowieści o jej skomplikowanym pochodzeniu odnajdziemy ślady cypryjskich kultów związanych z naturą, morzem, miedzią, wpływ wschodnich bogiń-wojowniczek i przybyłych tu w późnej epoce brązu Mykeńczyków, którzy nazwali ją Wanassa – Władczyni.   

Nauki humanistyczne
 • śr., 2021-09-22 18:00
Lekcja festiwalowa Prawo nowych technologii w praktyce. Zasady lotów dronami oraz wsparcie rozwoju elektromobilności

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z praktycznymi aspektami nowych regulacji prawnych określających sposób wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Popularność dronów - liczba urządzeń wykorzystywanych do celów komercyjnych, ale przede wszystkim rekreacyjnych - sprawia, że wiele z młodych osób zetknie się z tą nowoczesną techniką. Także elektromobilność - zarówno ta "duża" w postaci samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim środki transportu indywidualnego w postaci elektrycznych hulajnóg - może być ciekawym dla uczniów zagadnieniem mającym doniosły aspekt edukacyjny. Chodzi bowiem nie tylko o popularyzację innowacyjności, ale przede wszystkim zwiększanie świadomości treści regulacji prawnych, poprawiając tym samym bezpieczeństwo młodych uczestników ruch drogowego czy korzystających z dronów.

 • wt., 2021-09-21 10:30
 • śr., 2021-09-22 10:30
 • czw., 2021-09-23 10:30
Lekcja festiwalowa Osad czynny pod lupą

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z praktycznym zastosowaniem mikrobiologii w ochronie środowiska. Podczas zajęć zostanie omówiony osad czynny jako zespół mikroorganizmów biorący aktywny udział w procesie oczyszczania ścieków. Uczestnicy będą mogli obejrzeć pod mikroskopem próbki osadu czynnego i spróbować oznaczyć organizmy jakie w nim występują.

 

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Szczepionka zapachowa – o wpływie wybranych olejków eterycznych na układ odpornościowy

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy będą mogli zdobyć podstawową wiedzę na temat wpływu wybranych olejków eterycznych na funkcje układu odpornościowego.

W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • czw., 2021-09-23 11:00
Lekcja festiwalowa Umarli potrafią mówić, czyli co mówią kości…

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników warsztatów z metodyką badań dawnych populacji szkieletowych. Zaprezentowane zostaną metody oceny płci, wieku, metody rekonstrukcji wysokości i masy ciała. Przybliżone i analizowane na zajęciach będą także wybrane, możliwe do uchwycenia ma materiale kostnym, patologie, wyznaczniki stresu środowiskowego. Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy będą mieli okazję pracować z ludzkim materiałem szkieletowym, a także zapoznać się – od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – ze specyfiką badań dawnych populacji ludzkich.

 • czw., 2021-09-23 13:00
Spotkanie festiwalowe Odwołane _Medioznawstwo sportowe

Rok 2021 jest wyjątkowy pod względem sportowym, m.in. ze względu na przełożone rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Podczas wykładu zastanowimy się, w jaki sposób sport jest ukazywany we współczesnych mediach, jakie są prowadzone badania medioznawcze w tym zakresie, jakie znaczenie ma kształtowanie wizerunku sportowców. Przedstawimy również możliwości badań jakościowych i wybrane praktyczne osiągnięcia w analizie współczesnych zjawisk sportowo-medialnych.

Nauki społeczne
 • czw., 2021-09-23 15:00
Spotkanie festiwalowe Jak mówić o kobietach i do kobiet. Rzeczowo o widzkach i skoczkiniach

Formy językowe zwane feminatywami budzą często sporo emocji, dlatego warto im się przyjrzeć racjonalnie i ze spokojem. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat nazywania zawodów i stanowisk kobiet, wypełnić ankietę, posłuchać komentarza językoznawczego i uruchomić swoją wyobraźnię słowotwórczą.

Nauki humanistyczne
 • czw., 2021-09-23 17:30
Lekcja festiwalowa Pieniądz w historii oraz współcześnie. Dlaczego warto wiedzieć o nim więcej?

Młodzież w wieku 13 lat - zgodnie z prawem bankowym - nabywa prawo do posiadania własnego rachunku bankowego. Lekcja będzie dotyczyć problematyki prawa bankowego, a konkretnie zagadnień związanych z oszczędzaniem  (czy warto oszczędzać?), formami, w jakich występuje pieniądz, znaczeniem jego formy fiducjarnej (czy pieniądze odchodzą do przeszłości?), rachunków bankowych. Lekcja będzie trwać 45 minut (wykład z prezentacją), następnie 30 minut dyskusji i krótki quiz na podstawie wykładu – z nagrodami – książkami. 

 

 • pt., 2021-09-24 11:00
Lekcja festiwalowa Rodzaje i zasady działania szczepionek

Zajęcia mają charakter popularno-naukowy i będą prowadzone w formie wykładu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat rodzajów i zasad działania szczepionek. W trakcie wykładu uczestnicy będą mieli możliwość odczytania ukrytego hasła związanego z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które poprawnie odnajdą ukryte hasło, otrzymają nagrodę.

 • pt., 2021-09-24 13:30
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Escape Room – Kapitan Statystyka: Pierwsze starcie

Kapitan Statystyka - wybitny naukowiec z dziedziny psychologii, żyjący w 2050 roku. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki zdrowia psychicznego. Jednak pewnego dnia odkrywa niecny plan Schizofrenusa, którego działania mają doprowadzić do globalnego szaleństwa. Schizofrenus jest przebiegły i działa w ukryciu. W pogoń za nim rusza Kapitan Statystyka, który niczym Sherlock Holmes tropi nieuchwytnego Schizofrenusa, lecz w pewnym momencie słuch o nim ginie...

Przyjdź i spróbuj odnaleźć Kapitana Statystykę, pomagając mu udaremnić działania Schizofrenusa! Tylko właściwe rozwiązanie doprowadzi do odnalezienia klucza ratującego ludzkość przed zagładą!

Stwórz swój badawczy S.H.I.E.L.D. i sprawdź, czy nadajesz się na Kapitana Statystyki! Zespoły mogą liczyć maks. 5 osób. Obowiązuje limit czasu: 40 minut.

Zabawa przygotowanaul. jest dla osób powyżej 12 roku życia. Zapisy pod adresem mailowym: kapitanstatystyka@gmail.com

Nauki społeczne
 • pt., 2021-09-24 15:00
 • pt., 2021-09-24 16:00
 • pt., 2021-09-24 17:00
 • pt., 2021-09-24 18:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Biochemicznie o szczęściu i stanie równowagi

Wszyscy chcą być szczęśliwi! Szczęścia nie można kupić, szczęście jest w nas. Biologicznie szczęście powinniśmy traktować jako stan zdrowia i dobre samopoczucie. Jak więc możemy sami sobie to zapewnić?

Badania naukowe wykazały, że pewne części mózgu (np. ciało migdałowate, hipokamp i układ limbiczny) oraz neuroprzekaźniki (np. dopamina, serotonina, norepinefryna i endorfina) odgrywają kluczową rolę w odczuwaniu szczęścia. Potwierdzono także, że poziom hormonów takich jak kortyzol, adrenalina  i oksytocyna mają znaczący wpływ na nasz nastrój i wpływają na poczucie zadowolenia. Czy chemia jest w stanie generować nasze odczucia i jak to się dzieje?

Należy jednak pamiętać, że nie tylko pojedyncze czynniki chemiczne wpływają na stan równowagi naszego organizmu, który jest kluczem do odczuwania szczęścia, równie ważny jest prawidłowo funkcjonujący metabolizm. Jesteś tym, co jesz – czy to tylko pusty slogan? Dlaczego metabolizm związków odżywczych, czyli węglowodanów, białek i lipidów jest kluczowy w odczuwaniu szczęścia i równowagi? Dlaczego niektórym z nas poprawia się nastrój po zjedzeniu słodyczy i kiedy tak naprawdę szczęśliwe są nasze jelita ? Na wszystkie te pytania odpowiem w trakcie wykładu, uwzględniając rolę mikrobiomu i hormonów kluczowych dla funkcjonowania układu pokarmowego.

Najlepszym wykładnikiem dobrostanu naszego organizmu jest dobre samopoczucie, ale w wielu przypadkach możemy zbadać parametry laboratoryjne, które pozwolą nam monitorować stan organizmu. Co zbadać w poszczególnych sytuacjach zdrowotnych, kiedy wybrać się po poradę do specjalisty? Niech sposób funkcjonowania Twojego organizmu przestaje być niewiadomą, bo tylko będąc świadomym, można właściwie o siebie zadbać. 

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe In vino veritas – cała prawda o winie w starożytności

Wino było bez wątpienia jednym z najważniejszych dóbr konsumcyjnych w starożytności. Szacuje się, że przeciętny Rzymianin konsumował 0,5-1 litra wina dziennie i zaczynał już od śniadania! Oznacza to, że uprawa winorośli, a także produkcja wina i handel nim stanowiły ważny element gospodarki antycznej. Z kolei konsumpcja wina i jego użycie do celów religijnych było istotnym aspektem antycznej kultury. Jakie wina najbardziej lubili starożytni mieszkańcy Italii? Skąd je sprowadzali? Czym różniły się wina starożytne od dzisiejszych? 

Nauki o Ziemi
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Epigenetyka – z czym to się je?

Wraz z postępem nauki wiedza o tym, jak geny wpływają na nasze codzienne życie staje się coraz większa. W mowie potocznej na geny zrzucamy odpowiedzialność za wiele aspektów codziennego życia, niezależnie od tego, jak duży jest ich faktyczny wpływ. Mówimy na przykład, że efekty naszej pracy na siłowni zależą od „genetyki, że to geny” decydują o naszych zmarszczkach albo, że „geny” są odpowiedzialne za nasz charakter. Niemniej geny są jak kamień węgielny, stabilny i solidny fundament, który co prawda jest podstawą naszego organizmu, ale w rzeczywistości dość trudno go zmienić w trakcie życia.

A przynajmniej tak myślano dopóki nie odkryto czynników epigenetycznych. Wtedy okazało się, że istnieją mechanizmy będące dynamicznymi włącznikami i wyłącznikami stosunkowo statycznych genów, odpowiedzialne za to, jak nasze komórki reagują na zmieniające się środowisko. Dziś wiemy, że to one odpowiadają za wiele zmian w funkcjonowaniu naszego organizmu przypisywanych na co dzień genom. Wpływają one m.in. na powstawanie nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy. Wiąże się je z otyłością i starzeniem. A co najważniejsze, w przeciwieństwie do genów, na czynniki epigenetyczne mamy konkretny wpływ. Okazuje się bowiem, że najłatwiej zmieniać je stylem życia, w tym na przykład dietą.

Na tym spotkaniu dowiecie się, czym w ogóle są czynniki epigenetyczne, jak wpływają na geny i jaki to ma związek z tym, co jemy. Opowiem Wam, dlaczego zielona herbata może chronić nas przed nowotworami, co ma wspólnego czosnek z białkami stanowiącymi rusztowanie dla DNA oraz dlaczego dieta matki może mieć wpływ nie tylko na dzieci, ale i na jej wnuki. 

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 11:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Dlaczego sport to zdrowie?

Wysiłek fizyczny to praca mięśni szkieletowych, której towarzyszą czynnościowe zmiany w organizmie. W zależności od typów skurczów mięśni rodzaje wysiłków fizycznych dzielimy na wysiłki dynamiczne i wysiłki statyczne. Podejmowanie wysiłku fizycznego wiąże się z pracą mięśni szkieletowych, której towarzyszy szereg zmian adaptacyjnych w obrębie poszczególnych narządów i układów. Zmiany te zależą od rodzaju skurczów mięśniowych, wielkości grup mięśniowych zaangażowanych w podejmowanie określonego typu wysiłku fizycznego oraz jego intensywność. Z prezentacji dowiesz się, jakie są mechanizmy fizjologiczne reakcji układu krążenia i układu oddechowego na wysiłek fizyczny oraz jakie są fizjologiczne zmiany treningowe w czynności układu krążenia.

Większość z nas ma w życiu momenty, w których dąży do tego, aby zmieniać swoje nawyki na lepsze. Niezależnie od przyczyn i pobudek nami kierujących, warto wprowadzać nawet drobne pozytywne nawyki, takie jak regularna, systematyczna aktywność fizyczna, które w dłuższej perspektywie wyjdą nam na dobre. Jak być systematycznym? Jak sprawić, by działania zamieniły się w nawyki? Jakie czynności wpłyną pozytywnie zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak też fizyczne? Czy zawsze sport to zdrowie? Czy są takie stany w naszym organizmie, które powodują, że powinniśmy unikać wysiłku fizycznego? Czy cukrzyca, a może ciąża, są przeciwwskazaniami do stosowania wysiłku fizycznego? Dowiecie się z prezentacji. Zapraszamy na zajęcia i warsztaty.

Wykład będzie trwał około 60 minut, na koniec zajęć (około 30 minut) zostanie przeprowadzony eksperyment interaktywny, dzięki któremu przekonamy się, że ruch pozytywnie wpływa również na uczenie się.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 12:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Higieniczne mycie rąk w dobie pandemii Covid-19

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najlepszym sposobem na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób jest mycie rąk wodą z mydłem. Należy jednak pamiętać o starannym myciu całych dłoni, nie zapominając o opuszkach i kciuku, przestrzeniach między palcami oraz o  nadgarstkach. Profilaktyka ta jest szczególnie ważna teraz, po ogłoszeniu pandemii koronawirusa. Restrykcyjne podejście do zachowania higieny i regularne mycie dłoni pozwoli ograniczyć liczbę zachorowań i zwiększy nasze bezpieczeństwo. Dokładne mycie rąk jest istotne, ponieważ wirusy, w tym także nowy typ koronawirusa, mogą być przenoszone na powierzchni dłoni. Rękoma instynktownie dotykamy okolic twarzy, a koronawirus SARS-CoV-2 może wnikać do ludzkiego organizmu przez błonę śluzową ust, nosa oraz oczu.  

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 13:30
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Mikroflora fizjologiczna – znaczenie dla zdrowia i jak o nią dbać

Organizm człowieka od pierwszych chwil po narodzeniu zasiedlany jest przez liczne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy). Mikroorganizmy te stanowią mikroflorę fizjologiczną. W ostatnich latach termin –  mikroflora fizjologiczna – zastępowany jest określeniami mikrobiota bądź mikrobiom, jednakże terminy te nie są tożsame.  

Pojęcie mikrobiomu odnosi się do zbioru genomów mikroorganizmów zasiedlających daną niszę ekologiczną, np. organizm człowieka. Termin mikrobiota określa wszystkie mikroorganizmy występujące w danym organizmie, zarówno te, które są dla niego przyjazne, jak i chorobotwórcze.

Szacuje się, że liczba komórek mikroorganizmów zasiedlających organizm człowieka wynosi około 39 bilionów, a ich masa może stanowić nawet 3 kilogramy. Mikroorganizmy w organizmie człowieka występują m.in.: na skórze, w jamie ustnej  i górnych drogach oddechowych, w przewodzie pokarmowym oraz układzie rozrodczym.

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną: mikroorganizmy zasiedlające organizm człowieka, ich rola w funkcjonowaniu organizmu człowieka i ich znaczenie dla zdrowia. Omówione zostaną także czynniki środowiskowe /składniki pożywienia, zwyczaje higieniczne, kosmetyki, antybiotyki, środki odkażające/ wpływające na modyfikację składu mikroflory fizjologicznej i jej konsekwencje. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także: czy bakterie stanowiące mikroflorę fizjologiczną mogą stać się przyczyną zakażenia? czy w przebiegu różnych chorób skład mikroflory fizjologicznej jest odmienny niż w stanie zdrowia? czy i jak można modyfikować skład mikroflory fizjologicznej oraz jak może to wpływać na nasze zdrowie?

Wykład będzie trwał około 60 minut, po czym pozostanie 30 minut na pytania, dyskusję oraz pokaz mikroorganizmów pod mikroskopem.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 14:30