Spotkania weekendowe

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Budowa i zastosowanie laserów dużej mocy

W latach 60 XX wieku nastąpił początek światowej rewolucji laserowej. Szybki rozwój techniki laserowej zaowocował znaczną poprawą wydajności oraz miniaturyzacją laserów. Jednym z głównych kierunków rozwoju techniki laserowej jest zwiększanie mocy średniej lasera. Obecnie takie urządzenia o mocy rzędu kilowatów najczęściej używane są do laserowej obróbki materiałów oraz od niedawna w celach militarnych jako broń skierowanej energii.  Na spotkaniu omówiona zostanie zasada działania lasera oraz demonstracja efektora laserowego dużej mocy.

Nauki techniczne
 • sob., 2022-09-17 09:30
Spotkanie festiwalowe Kampinoskie wydmy – historia i ochrona

Teren Kampinoskiego Parku Narodowego charakteryzuje się położonymi naprzemiennie dwoma pasami wydmowymi i dwoma pasami bagiennymi. Znajduje się tu unikatowy kompleks wydm śródlądowych, jeden z największych i najlepiej zachowanych w Europie. Na wydmach tych można znaleźć nieduże, ale cenne płaty siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach programu Natura 2000 z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, porostów i zwierząt. Postaramy się przybliżyć uczestnikom wycieczki historię powstania wydm, a także zagrożenia z którymi się spotykają oraz działania Kampinoskiego Parku Narodowego zmierzające do ich zachowania.

Czas trwania ok. 3 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli dł. ok. 6,5 km.

Przebieg trasy:

Parking przy Dąbrowie Leśnej– szlak niebieski – Uroczysko Łuże – szlak żółty – Nadłuże (Kamień Ułanów Jazłowieckich) – czarna ścieżka spacerowa przez Łużową Górę – Parking przy Dąbrowie Leśnej.

Nauki biologiczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Kawał(ek) roboty

Dzielimy okrąg! Jak, czym i po co? Czego ciekawego dowiemy się, dzieląc inne figury (i jedną bryłę)? Może nie zdążymy skonstruować 65537-kąta foremnego, ale opowiemy o astronomii, origami, nieskończonych sumach, problemie trysekcji...

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Królewskie jubileusze w Wielkiej Brytanii (Royal Jubilees in the UK)

Wykład poświęcony tradycji świętowania jubileuszy panowania królów i królowych Zjednoczonego Królestwa. Królowa Elżbieta II obchodzi w 2022 roku 70 rocznicę wstąpienia na tron. Jest to rekordowo długie panowanie, ale dwojgu wcześniejszych władców – Jerzemu III i Wiktorii - udało się dożyć sześćdziesięciolecia panowania. Czy i w jaki sposób świętowano ich jubileusze? I co nam to mówi o brytyjskiej kulturze?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Kwantowy kompas ptaków, czyli o dynamice spinów w parach rodnikowych

Migrujące ptaki wykrywają ziemskie pole magnetyczne i wykorzystują je do określania kierunku lotu. Wyniki badań wskazują, że kompas ptaków opiera się na kwantowych zjawiskach magnetycznych występujących w krótkotrwałych parach rodników powstających w wyniku przemian fotochemicznych zachodzących w oczach ptaków w procesie widzenia. Używając cząsteczek modelowych o określonej strukturze, takie przemiany i efekty można obserwować i badać w laboratorium. 

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka

Choć zwykle się nad tym nie zastanawiamy, promieniowanie elektromagnetyczne jest stałym elementem naszego życia. Pochodzi ze źródeł naturalnych, np. ze Słońca lub ze źródeł sztucznych. Wraz z rozwojem cywilizacji w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Lampy do utwardzania lakieru hybrydowego, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, routery WiFi, linie wysokiego napięcia. Niektóre wydają się nieszkodliwe - ale czy na pewno takie są? Inne budzą lęk. Czy telefonia 5G może spowodować wzrost zachorowań na nowotwory? Czy korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest bezpieczne? Naukowcy też zadają sobie takie pytania i mają narzędzia, aby spróbować na nie odpowiedzieć. Na wykładzie w przystępny sposób przedstawię aktualny stan wiedzy na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego z różnych źródeł na zdrowie człowieka

Nauki medyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Zakazany owoc dumnie krąży mi nad głową, czyli spacer w sadzie

Jesień to pora, kiedy piękno, zapachy i smaki zbierają się w jednym miejscu. A tym niezwykłym, zmysłowym miejscem jest SAD. Skąd się biorą jabłka i inne owoce, w tym MINIKIWI, jak są produkowane, zbierane i przechowywane wszyscy mogą się dowiedzieć odwiedzając SADY SGGW.

Swoje podwoje przed odwiedzającymi otwierają SADY SGGW. Spacerując z pracownikami Instytutu Nauk Ogrodniczych każdy może się dowiedzieć jaka jest droga owocu na nasz stół. Pracownicy INO uchylą drzwi tajemnych pomieszczeń, w których ... nie ma atmosfery?!... a w zasadzie panuje atmosfera nie-z-tej-ziemi, w której owoce czują się wyśmienicie.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2022-09-17 10:00
Spotkanie festiwalowe Czy węgiel to tylko źródło energii?

Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka występującego w różnych odmianach alotropowych i z ich odmiennymi właściwościami. Ponadto przybliżone będą aktualnie rozwijające się trendy „węglowe” napędzające naukę, tj. aktualny stan wiedzy i rozwijane technologie. Zaprezentowane zostaną również zastosowania nanostruktur węglowych w elektronice, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i obronności.

Nauki chemiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Czy zielony toksyk może dać coś dobrego?

Wśród roślin leczniczych, obok gatunków wyłącznie pożytecznych znajdują się też rośliny, które zaliczamy równocześnie do trujących. Takie "zielone toksyki" zawierają substancje, które stosujemy jako leki we współczesnej medycynie. Na proponowanych warsztatach poznamy kilka przedstawicieli roślin będących zarówno leczniczymi jak i trującymi, ich substancje czynne oraz budowę i sposoby jak odróżnić je do łudząco podobnych nie leczniczych "sobowtórów".

Nauki biologiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego potrzebujemy dowodów w matematyce?

W czasie zajęć pokazane zostaną przykłady "twierdzeń", które są prawdziwe dla małych liczb naturalnych, ale nie są prawdziwe w ogólności. Uzmysłowi to nam, że matematyka nie może obyć się bez dowodów.

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Dlaczego? Czyli o mistycznych cyfrach, wierze w doskonałość świata i estetyce praw fizycznych

W referacie omówię zaskakujący wpływ wiary w doskonałość świata na nasze poglądy dotyczące budowy materii i budowy otaczającego nas świata. Wytłumaczę skąd wzięło się żartobliwe stwierdzenie Keplera, że Bóg tworząc świat okazał się doskonałym matematykiem. Opowiem o wpływie przekonania o doskonałości wszechświata na prawa fizyczne.

W życiu codziennym nie zastanawiamy się skąd wziął się mistycyzm cyfry 7, liczb 10, 12 i 21, oraz dlaczego doba dzielona jest na 24 godziny, a godzina na 60 minut. W tej części wykładu wytłumaczę także dlaczego nasze zegarki mogą być odebrane jako przejaw kolonializmu.

W ostatniej części wykładu opowiem o rozważaniach czy możliwa jest ujemna energia i jak ten problem rozwiązał Dirac, a także czy podróż w czasie to fantastyka naukowa, czy też poważny problem naukowy dyskutowany w oparciu o prawa fizyki.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Kawał(ek) roboty

Dzielimy okrąg! Jak, czym i po co? Czego ciekawego dowiemy się, dzieląc inne figury (i jedną bryłę)? Może nie zdążymy skonstruować 65537-kąta foremnego, ale opowiemy o astronomii, origami, nieskończonych sumach, problemie trysekcji...

Nauki matematyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 11:00
Spotkanie festiwalowe Czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to zachowania charakterystyczne wyłącznie dla człowieka?

W wykładzie chciałabym przyjrzeć się zagadnieniu uprzejmości i nieuprzejmości w komunikacji językowej, a w szczególności temu, jak używamy wybranych elementów gramatycznych dla wyrażania znaczeń związanych z uprzejmością i nieuprzejmością. Chciałabym skupić się przede wszystkim na elementach gramatycznych sygnalizujących dystans społeczny pomiędzy mówiącym a słuchaczem lub jego brak i przyjrzeć się, jak elementy sygnalizujące dystans lub jego brak używane są dla osiągnięcia różnych efektów interpersonalnych. Takie zachowania w ludzkiej komunikacji językowej chciałabym porównać do pewnych zachowań, które zaobserwować można w komunikacji psów, stawiając pytanie, czy uprzejmość/nieuprzejmość w komunikacji to rzeczywiście wyłącznie domena ludzkiej komunikacji językowej.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Wprowadzenie do wystawy „Spotkanie autorskie Mirona Białoszewskiego”

Wykład inaugurujący wystawę poświęconą spotkaniu autorskiemu Mirona Białoszewkiego w Lublinie w kwietniu 1976 r. Piotr Sobolczyk przedstawi okoliczności i konteksty tego wydarzenia a także oprowadzi po dokumentacji wystawy.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 11:30
Spotkanie festiwalowe Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom?

Ludzki mózg zbudowany jest z około 100 miliardów neuronów, a każdy neuron ma średnio 10 tysięcy synaps (połączeń wejściowych), co daje ok. biliarda połączeń synaptycznych. System o tak dużej złożoności może wykonywać do tryliona operacji na sekundę przy zużyciu mocy około 20 W. Taka moc obliczeniowa przy tak niskim zużyciu energii są poza zasięgiem współczesnych komputerów. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w rozwoju sztucznej inteligencji w oparciu o sztuczne sieci neuronowe. Znajdują one obecnie wiele ważnych zastosowań w coraz to nowych dziedzinach, jednakże w ostatnim czasie tempo rozwoju układów elektronicznych wyraźnie spowolniło, co przejawia się wypłaszczeniem prawa Moore'a. Czy mamy szanse skonstruować komputery dorównujące ludzkim mózgom? Jego unikalne właściwości stały się motywacją do opracowania nowej generacji tak zwanych układów neuromorficznych.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
Spotkanie festiwalowe Radioaktywny wszechświat, czyli o tym co jest, a czego nie widać

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona historia badań nad promieniowaniem kosmicznym oraz wybrane metody wykrywania radioaktywności. Przewidywany jest również pokaz eksperymentu umożliwiającego wykrycie promieniowania kosmicznego.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Wojna informacyjna – czyli jak kłamią w sieci

Wojna informacyjna w internecie to obecnie takie samo narzędzie walki jak tradycyjne wojny, ale bronią są słowa, filmy, myśli i obrazy. Na zajęciach odkryjesz jak każdego dnia walczysz na polu wojny informacyjnej w internecie, jak się możesz przed tym bronić i wyprowadzać własne atak.

Nauki techniczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 14:30
Spotkanie festiwalowe Historia parku w Żelazowej Woli w okresie II RP

Urzekający park wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina ma swoją odrębną historię. Kluczowym okresem były lata 30. XX wieku – moment wzmożonej dyskusji nad wizją parku oraz powstania modernistycznego projektu autorstwa architekta Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Wykład poprowadzi dr Michał Ceglarek – kustosz, główny specjalista ds. Archiwum Naukowego Muzeum Fryderyka Chopina.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka

Choć zwykle się nad tym nie zastanawiamy, promieniowanie elektromagnetyczne jest stałym elementem naszego życia. Pochodzi ze źródeł naturalnych, np. ze Słońca lub ze źródeł sztucznych. Wraz z rozwojem cywilizacji w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Lampy do utwardzania lakieru hybrydowego, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, routery WiFi, linie wysokiego napięcia. Niektóre wydają się nieszkodliwe - ale czy na pewno takie są? Inne budzą lęk. Czy telefonia 5G może spowodować wzrost zachorowań na nowotwory? Czy korzystanie z kuchenki mikrofalowej jest bezpieczne? Naukowcy też zadają sobie takie pytania i mają narzędzia, aby spróbować na nie odpowiedzieć. Na wykładzie w przystępny sposób przedstawię aktualny stan wiedzy na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego z różnych źródeł na zdrowie człowieka

Nauki medyczne
 • sob., 2022-09-17 10:00
 • sob., 2022-09-17 13:00
Spotkanie festiwalowe Dyplomacja naukowa w warunkach konfliktu kulturowo-politycznego: relacje Polska – Rosja

Około 1,5 – godzinne spotkanie poświęcone będzie historii oraz problemom nawiązywania i utrzymywania dwustronnych relacji naukowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Federacją Rosyjską w okresie 2007 – 2018, przez Stację Naukową PAN działającą (w latach 2012 – 2018) przy Ambasadzie RP w Moskwie. Będzie to dwugłos naukowców: dr hab. Marka Pąkcińskiego, ostatniego dyrektora moskiewskiej Stacji PAN, który kierował nią w latach 2015-2018 oraz dr hab. Aleksieja Wasiljewa, współpracownika Stacji PAN za kadencji prof. Mariusza Wołosa.

Dwugłos ten polegać będzie na zaprezentowaniu działań i inicjatyw podejmowanych przez Stację w dziedzinie nauk humanistycznych: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa (Marek Pąkciński) oraz historii (Aleksiej Wasiljew), a także w innych dziedzinach, w których istniała tradycja współpracy między naukowcami polskimi i rosyjskimi (pochodząca często jeszcze z okresu ZSRR): nauki medyczne, fizyka jądrowa, technika kosmiczna, ekonomia, geologia. Uwaga prelegentów będzie koncentrować się na stanie relacji polsko-rosyjskich (z perspektywy dyplomacji naukowej), interpretacjach stereotypów, różnicach poglądów, wpływie propagandy na mentalność Rosjan oraz możliwościach przeciwdziałania jej. Będzie również mowa o roli, jaką nauka odgrywała i odgrywa w społeczeństwie rosyjskim i w jego samoświadomości. Prelegenci dokonają również oceny szans na demokratyzację Rosji.

Prelekcja dwóch prowadzących będzie uzupełniana projekcją materiałów wizualnych – zdjęć z wydarzeń zorganizowanych przez Stację PAN w Moskwie w latach 2015-2018 oraz miejsc, w których te wydarzenia się odbywały (Moskwa, Petersburg).

Po dwugłosie Marka Pąkcińskiego i Aleksieja Wasiljewa przewidziana jest około półgodzinna dyskusja z udziałem publiczności.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 13:30
Spotkanie festiwalowe Czy węgiel to tylko źródło energii?

Treści zawarte w wykładzie będą rozwijać temat węgla jako pierwiastka występującego w różnych odmianach alotropowych i z ich odmiennymi właściwościami. Ponadto przybliżone będą aktualnie rozwijające się trendy „węglowe” napędzające naukę, tj. aktualny stan wiedzy i rozwijane technologie. Zaprezentowane zostaną również zastosowania nanostruktur węglowych w elektronice, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska i obronności.

Nauki chemiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe „Something there is that doesn’t love a wall” – kilka uwag o nomadyczności Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 14:00
Spotkanie festiwalowe Oprowadzanie kuratorskie po wystawie dendrologicznej pt. „Parkowe podróże. Kierunek Azja”

Park w Żelazowej Woli stanowi swoistą galerię roślin z różnych zakątków świata. Architekt krajobrazu Anna Tarnawska - kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina i parku w Żelazowej Woli opowie o założeniu wystawy „Parkowe podróże. Kierunek Azja” oraz przybliży szczegóły dotyczące roślin, eksponowanych w parku w ramach wystawy.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2022-09-17 14:20
Spotkanie festiwalowe Wojna informacyjna – czyli jak kłamią w sieci

Wojna informacyjna w internecie to obecnie takie samo narzędzie walki jak tradycyjne wojny, ale bronią są słowa, filmy, myśli i obrazy. Na zajęciach odkryjesz jak każdego dnia walczysz na polu wojny informacyjnej w internecie, jak się możesz przed tym bronić i wyprowadzać własne atak.

Nauki techniczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 14:30
Spotkanie festiwalowe Czy zielony toksyk może dać coś dobrego?

Wśród roślin leczniczych, obok gatunków wyłącznie pożytecznych znajdują się też rośliny, które zaliczamy równocześnie do trujących. Takie "zielone toksyki" zawierają substancje, które stosujemy jako leki we współczesnej medycynie. Na proponowanych warsztatach poznamy kilka przedstawicieli roślin będących zarówno leczniczymi jak i trującymi, ich substancje czynne oraz budowę i sposoby jak odróżnić je do łudząco podobnych nie leczniczych "sobowtórów".

Nauki biologiczne
 • sob., 2022-09-17 11:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Interpretator środowiska leśnego - przyspieszony kurs oceny lasu na podstawie zdjęć lotniczych

Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi oceny lasu i zasad interpretacji środowiska przyrodniczego na podstawie zdjeć lotniczych. Przykłady wykorzystania zdjeć w ocenie stanu zdrowotnego lasu oraz próba oceny zmian w czasie.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe I’m sorry. I did my best – O roli interpretacji w przekładzie

Historia przekładu jest historią interpretacji – tych trafnych, i tych kompletnie chybionych – i jako taka obfituje w pomyłki, błędy i przeinaczenia. Interpretacje stanowią kanoniczne reprezentacje dzieł powstałych w geograficznie i kulturowo odległych regionach. Tłumacze Biblii od setek lat kruszą kopie, trudząc się nad trafnym doborem metafor…

 W ramach naszego warsztatu zaproponujemy namysł nad kilkoma znakomitymi przykładami obrazującymi to, w jak oczywisty sposób każdy, nawet najbardziej banalny, przekład oparty jest na interpretacji. Przyjrzymy się różnym, niekiedy drastycznie różnym (niemniej najczęściej nadal poprawnym), sposobom przekładania polskich poetów: Leśmiana, Tuwima i Grochowiaka.

 Tłumacząc, nie sposób uniknąć interpretacji, tym samym trudno jest uniknąć pomyłek. Bywa, że dochodzi się do ściany. Jedynym, co można uczynić, jest podejmowanie starań. I czasami trzeba powiedzieć „Sorry”.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Radioaktywny wszechświat, czyli o tym co jest, a czego nie widać

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona historia badań nad promieniowaniem kosmicznym oraz wybrane metody wykrywania radioaktywności. Przewidywany jest również pokaz eksperymentu umożliwiającego wykrycie promieniowania kosmicznego.

Nauki fizyczne
 • sob., 2022-09-17 12:00
 • sob., 2022-09-17 15:00
Spotkanie festiwalowe Ciemna strona roślin, czyli spacer z dreszczykiem

Rośliny towarzyszą nam każdego dnia jako pożywienie, ubiór, leki, ozdoby. Jednak w złych rękach mogą się stać niebezpiecznym narzędziem zbrodni. Zapraszamy odważnych na kryminalny spacer z roślinami w roli głównej, a wśród nich: trucizny, narzędzia tortur, obiekty fascynacji, oszuści i ofiary przemytu.

Spacer poprowadzi pracowniczka działu edukacji OBUW, Anna Albin

Nauki biologiczne
 • sob., 2022-09-17 16:00
 • sob., 2022-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Droga do Itaki

Film „Droga do Itaki” (reż. Dorota Migas-Mazur) ukazuje w jaki sposób możemy pracować́ włączająco z seniorami, aktywizując to środowisko w sposób różnorodny i partnerski. Głównym założeniem prac dokumentalnych jest ukazanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy starszą i młodszą społecznością̨. Nakładające się̨ na siebie obecnie kryzysy starzenia się̨  społeczeństwa, ekosystemu, gospodarki, społecznego zaufania i solidarności, które z rożną intensywnością̨ dotykają̨ nie tylko Polski, ale całego świata, stawiają̨ przed nami szczególne wyznania.

Uważamy, że odpowiedź, na to co się̨ dzieje, nie może polegać́ jedynie na minimalizowaniu strat, ale powinna stanowić́ konstruktywną wizję budowania nowej, otwartej i demokratycznej wspólnoty i regeneracji sfery publicznej.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 16:00
Spotkanie festiwalowe Warsztat malarski „Ogród mój botaniczny”

Zainspirowani akwarelami prezentowanymi na wystawie czasowej “Ogród mój botaniczny.” Akwarele Diany Długosz-Jasińskiej, podejmiemy próbę stworzenia własnych akwareli botanicznych. Warsztat poprowadzi autorka prac prezentowanych na wystawie czasowej - Diana Długosz-Jasińska – konserwatorka papieru, sprawująca opiekę nad najcenniejszymi zabytkami w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.

Obszar sztuki
 • sob., 2022-09-17 16:00
Spotkanie festiwalowe Debata na kanwie filmu i projektu „Itaka”

Dyskusja na temat wykluczenia osób starszych i dialogu międzypokoleniowego z udziałem ekspertów SWPS oraz twórców projektu „Itaka”.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 16:30
Spotkanie festiwalowe Amerykańskie wojny kulturowe. O co w nich chodzi i co z nich wynika?

Wojny kulturowe to głęboka – i silnie upolityczniona – polaryzacja wokół wartości: praw kobiet i mniejszości seksualnych, miejsca religii w sferze publicznej, granic wolności słowa, czy kwestii rasowej. Samo pojęcie weszło do obiegu w 1992 roku, gdy ultrakonserwatysta Patrick Buchanan ogłosił podczas konwencji Republikanów w Houston, że toczy się rozpętana przez lewicę „wojna o duszę Ameryki”. Jednak podział sięga drugiej połowy lat 70tych i trwa do dziś, dzieląc Amerykanów na dwa wrogie plemiona. Na czym polega jego istota? Jakie są jego źródła? Czy za konfliktem kulturowym kryje się jakiś inny – ekonomiczny, a może religijny? I czy wojny kulturowe stanowią zagrożenie dla demokracji?

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe Jak dochodzi się do prawdy w nauce? Rola czasopism naukowych

Dla laika nauka to pasmo sukcesów, droga ciągłego postępu prowadzącego od odkrycia do odkrycia czy od jednej błyskotliwej tezy do drugiej. Gdy przyjrzymy się jednak codziennym praktykom badaczy, to otrzymamy obraz znacznie bardziej złożony. Nauka jest miejscem intensywnych interakcji, często także kontrowersji i polemik oraz poszukiwania chwiejnego konsensusu. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w wypadku humanistyki, szczególnie w momencie, gdy jej przedstawiciele stawiają pytania o fundamenty, które z natury rzeczy pozostają kwestią sporną i nierozstrzygalną raz na zawsze.

Redakcje czasopism naukowych muszą godzić sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, dopuszczać do publikacji jedynie artykuły dobrze uzasadnione i osadzone w dotychczasowej wiedzy i interpretacjach. Z drugiej strony, powinny przynosić odważne tezy i nowe perspektywy, przekraczające dominujące sposoby myślenia. W trakcie spotkania przyjrzymy się procesowi redakcyjnemu, szczególnie omawiając recenzowanie tekstów przez specjalistów z danej dziedziny nauki (tzw. peer review). Zastanowimy się nad różnymi modelami recenzowania i ich ograniczeniami. Ponadto pokażemy, w jaki sposób publikacje w czasopismach budują prestiż autorów oraz jakie strategie stosują czasopisma, aby budować swoją pozycję na rynku wydawniczym.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe „Polarniczki – zdobywczynie podbiegunowego świata” – spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie z Dagmarą Bożek, autorką książki “Polarniczki. Zdobywczynie podbiegunowego świata”, pracownikiem Instytutu Geofizyki PAN. Podczas spotkania przybliżymy sylwetki kilku niezwykłych kobiet, które zakochały się w obszarach polarnych. Będzie można zadać pytania autorce tego niezwykłego reportażu oraz zdobyć autograf na egzemplarzu książki.

Dodatkowo dzięki goglom VR zabierzemy uczestników na wycieczkę do wnętrza lodowca i po jego spękanej szczelinami powierzchni. Będzie również można zwiedzić wystawę polarną przygotowaną w jednym z zabytkowych budynków Obserwatorium.

Nauki o Ziemi
 • sob., 2022-09-17 17:00
Spotkanie festiwalowe 100% człowieka w człowieku – psychologiczne aspekty dehumanizacji

Dehumanizacja polega na odmawianiu ludziom człowieczeństwa. W wystąpieniu omówię psychologiczne aspekty dehumanizacji, dlaczego dochodzi do tego procesu, jakie ma funkcje oraz mechanizmy działania. Poruszę także kwestie konsekwencji dehumanizacji dla jej sprawców, ofiar oraz szerszego kontekstu społecznego, a także sposoby przeciwdziałania dehumanizacji.

Nauki społeczne
 • sob., 2022-09-17 17:30
Spotkanie festiwalowe Ciemna strona roślin, czyli spacer z dreszczykiem

Rośliny towarzyszą nam każdego dnia jako pożywienie, ubiór, leki, ozdoby. Jednak w złych rękach mogą się stać niebezpiecznym narzędziem zbrodni. Zapraszamy odważnych na kryminalny spacer z roślinami w roli głównej, a wśród nich: trucizny, narzędzia tortur, obiekty fascynacji, oszuści i ofiary przemytu.

Spacer poprowadzi pracowniczka działu edukacji OBUW, Anna Albin

Nauki biologiczne
 • sob., 2022-09-17 16:00
 • sob., 2022-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Widmo cmentarzy na terenach polskich parków w eksperymentalnym projekcie fotograficznym subPark

Wykład koncentruje się na widmowym charakterze miast umarłych. Większość przedstawianych nekropolii straciła dawną funkcję, znaczenie i bytność w pejzażu współczesnej Polski. Niemiecka przeszłość „zamieszkujących” je obywateli, ewangelickość oraz brak opieki – zapomnienie, niechybnie wpłynęły na przyspieszony proces umierania miejsc naznaczonych śmiercią obcego, tj. dawnych niemieckich cmentarzy ewangelickich.  Podczas wykładu prezentowane będą wyniki fotograficznych wypraw do kilkunastu miast po zachodniej i północnej stronie Polski. Za pośrednictwem fotografii w różny sposób konfrontowano się z problemem nieobecności, przemianą miejsca w widmo, obecnością śmierci w miejskich parkach rozrywki i relaksu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2022-09-17 18:00
Spotkanie festiwalowe Koncert: Morton Feldman – „For Christian Wolff”

Utwór dedykowany kompozytorowi Christianowi Wolffowi to wyzwanie dla każdego wykonawcy. Fascynacja kompozytora tzw. czasem pierwotnym, pulsem niepodzielnym – doprowadziła tego autora do stworzenia wielogodzinnego utworu, niezwykle wymagającego pod względem wykonawczym, jednak w ostatecznym odsłuchaniu sprawiającym wrażenie kompozycji inspirowanej rytmami natury, a nie stworzonymi przez ludzi.

Feldman stworzył swoje epokowe dzieło opierając się na kilku wybranych dźwiękach. Według kompozytora „dźwięk musi oddychać, nie może być skrępowany ideą”. Utwór „For Christian Wolff” to niemal trzy godziny medytacji. Owa cisza jest tu „mierzona” pasmami dźwięków, które wobec obszaru milczenia wydając się zabiegiem zdjęcia miary z nieskończonego.

Obszar sztuki
 • sob., 2022-09-17 18:30
Spotkanie festiwalowe Joanna Rajkowska – rzeźba „SORRY”, 2022 r.

Projekt Joanny Rajkowskiej „SORRY” to rzeźba - betonowy mur pokryty odłamkami szkła na szczycie, jaki znamy z terenów przygranicznych lub dobrze strzeżonych. Na pierwszy rzut oka mur ma dziwną formę labiryntu, która na wysokości wzroku człowieka jest nieczytelna, stanowi jednak fizyczną barierę nie do pokonania. Dopiero z perspektywy lotu ptaka (np. z drona) lub z okien okolicznych budynków okazuje się, że mur układa się w litery angielskiego słowa „przepraszam” – „SORRY”.

„SORRY” ma być zatem lustrem i pracą sumienia. Jest okrutnym projektem o tym, że społeczeństwa Zachodu (w tym Polska) od pokoleń żyją na kredyt środowiska, innych kultur i przyszłych generacji. I o tym, że nasz model świata obarczony jest fundamentalnym błędem, który zakłada nieustający postęp w środowisku nieograniczonych zasobów. W rezultacie nasz styl życia generuje stan głębokich kryzysów: ekologicznego, ekonomicznego i migracyjnego, których nie da się już powstrzymać.

Obszar sztuki
 • sob., 2022-09-17 19:30
Spotkanie festiwalowe Zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, kryzys migracyjny... Czy mamy za co przepraszać?

Dyskusja wokół projektu Joanny Rajkowskiej „SORRY” z udziałem zaproszonych gości – naukowców i projektantów z Uniwersytetu SWPS i School of Form oraz przedstawicieli środowiska artystycznego i kuratorskiego. Zmiany klimatyczne, nierówności społeczne, kryzys migracyjny... Czy mamy za co przepraszać? – przed takim wyzwaniem zostaną postawieni uczestnicy panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. Marię Poprzęcką.

Obszar sztuki
 • sob., 2022-09-17 20:00
Spotkanie festiwalowe Co i jak jeść dla zdrowia i dobrego samopoczucia – biochemia trawienia

Żywienie czy odżywianie? Dieta czy styl życia? Co z metabolicznego punktu widzenia jest najważniejsze i ma najlepszy wpływ na nasze zdrowie? Podstawową rolą żywienia jest dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniających utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Celem prawidłowego odżywiania zdrowego, dorosłego człowieka powinno być spożywanie takiej ilości określonych pokarmów, które zapewnią równowagę metaboliczną. Czy zatem stosowanie diet ma uzasadnienie naukowe? Czy każda dieta jest rzeczywiście zdrowa? Na te i inne pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w tym krótkim wykładzie, w którym zajrzymy w głąb i niekiedy do sensu życia człowieka czyli żywienia. Od czego zależy trawienia, co jest kluczowe do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego dzieci i dorosłych, jaka jest w tym wszystkim rola snu i układu hormonalnego -  dostarczymy wielu dowodów naukowych potwierdzających kluczową rolę zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania w dobrym samopoczuciu człowieka. W podsumowaniu opowiem Państwu o roli prawidłowego odżywiania w okresie rekonwalescencji.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Drzewo - jedno z większych organizmów na świecie

Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. W trakcie wycieczki opowiemy o historii wsi Kampinos oraz odkryjemy tajniki pochodzenia wydm i bagien, głównych składników krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego, a także drzew - niesamowitych organizmów. Zastanowimy się, co zawdzięczamy bagnom i drzewom oraz jaką role pełnią dla dobra klimatu i ludzi. Podpowiemy również jak polubić nie tylko bagna, a także drzewa i jak powinniśmy o nie dbać.

Czas trwania ok. 4 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli, długość ok. 8 km.

Przebieg trasy: Kampinos – żółtym szlakiem do Granicy – niebieskim do Nart – powrót drogą publiczną przez wieś Józefów do Kampinosu.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2022-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Anatomia protestu: o społecznych konsekwencjach zachowań indywidualnych

Jak to się dzieje, że niezadowolenie społeczne czasem prowadzi do protestów, a czasami nie dzieje się zupełnie nic? Bywa tak, że wielu niezadowolonych obywateli po prostu siedzi w domu, podczas gdy w innych przypadkach niewielki incydent może doprowadzić do ogromnych strajków. Aby zrozumieć jak to możliwe, zaczniemy od opowieści o czterech małych wyimaginowanych wioskach, których mieszkańcy ku swemu niezadowoleniu dowiedzieli się właśnie, że przez ich powiat ma prowadzić hałaśliwa autostrada.

W czasie warsztatów przejdziemy wspólnie przez bardzo prosty model powstawania protestu i sprawdzimy, w jaki sposób zachowania indywidualne prowadzą do nieoczekiwanych rezultatów na poziomie społecznym.

Przyjrzymy się przede wszystkim temu, jak demonstracje powstają i jak nieoczywiste może być powiązanie między postawami niezadowolonych mieszkańców a rezultatem w postaci protestu. To ćwiczenie będzie pretekstem do tego, żeby zrozumieć lepiej dynamikę działań zbiorowych i zwrócić uwagę na interesujące własności różnych złożonych procesów grupowych.

Warsztat został opracowany w oparciu o materiały z realizowanego przez prowadzące projektu Action for Computational Thinking in Social Sciences (actiss-edu.eu). W trakcie projektu, finansowanego w ramach programu Erasmus+, zespół ekspertów z Warszawy, Groningen i Berlina opracował szereg otwartych kursów online i materiałów edukacyjnych wprowadzających uczestników w świat modelowania i symulacji społecznych. Materiały są ogólnodostępne, więc zainteresowani będą mogli już po warsztacie skorzystać z różnych kursowych materiałów, np. filmów na YouTube.

Nauki społeczne
 • ndz., 2022-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Być jak Matuzalem – wpływ czynników genetycznych i epigenetycznych na starzenie i długowieczność

Od zarania dziejów ludzie pragnęli nieśmiertelności. W dzisiejszych czasach, stosując bardziej naukowe podejścia, wciąż szuka się odpowiedzi na pytanie czy człowiek może żyć tak długo jak biblijny Matuzalem. Dzięki badaniom genów i czynników epigenetycznych dowiadujemy się coraz więcej informacji na temat starzenia człowieka. I chociaż długość życia dorównująca  długości życia Matuzalema jest ciągle w domenie fantastyki naukowej, to mamy pewne wskazówki odnośnie tego co możemy zrobić żeby starzeć sie zdrowiej i żyć dłużej.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe qRT-PCR i COVID-19, czyli z laboratorium pod strzechy

3 lata temu ktoś zapytany na ulicy: „Czym zajmują się biolodzy molekularni?” prawdopodobnie miałby pewną swoją mniejszą (częściej) lub większą wizję laboratorium. Jaki obraz pojawiłby się w głowie? U każdego inny. Wszystkie zebrane odpowiedzi na tak zadane pytanie łączyło by jedno: wyobrażenie. Śmiechem-żartem: jeśli wydawało Ci się, że wiesz, czym zajmuje się biolog molekularny, to miałeś rację - wydawało Ci się. A dziś? Czy w kontekście naszych wyobrażeń po epidemii COVID-19 świat wygląda tak samo? Dziś świat oczywiście odpowiada, że nic już nie będzie wyglądało tak samo. Ale świat mówił podobnie, gdy umarł Rysiek z „Klanu”. Dziś przede wszystkim inna jest nasza świadomość. Dziś większość z nas wie, czym jest „ten” RT-PCR i poruszone podczas wykładu wątki będą dla większości tylko przypomnieniem. Dziś droga z laboratorium pod strzechy jest krótsza, niż spodziewali się specjaliści od promocji. Dziś nadzieja przekuwa się w praktykę na naszych oczach. Ale jak to jest z tą naszą wiedzą zdobytą z konieczności? Czy na pewno wszyscy rozumiemy już ten dotąd obcy, a tak bliski otaczający nas molekularny świat? Czy może strach pozostał, wątpliwości się rodzą a mitologia zwycięża? Zacznijmy więc od Adama i Ewy, czyli po krótce czym jest SARS-CoV-2. Przypomnijmy sobie, na jakim etapie można identyfikować wirus testem genetycznym. O czym czarno na białym świadczy wynik badania molekularnego? Wynik pozytywny czy negatywny? A może fałszywie negatywny, fałszywie pozytywny? To w końcu jest wirus czy go nie ma i co tu może pójść nie tak? Jakie jest słowo-klucz sprawiające, że test przeznaczony do badań naukowych można stosować do celów diagnostycznych? Jeśli dodatkowo chcesz się dowiedzieć, co ma wspólnego PCR z malarstwem Kazimierza Malewicza – przyjdź i posłuchaj.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Piękne piersi to zdrowe piersi

Rak piersi jest nowotworem złośliwym, który powstaje z komórek gruczołu piersiowego. To najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Utrzymuje się również na miejscu pierwszym, jako przyczyna zgonów kobiet. Rak piersi przez bardzo długi czas nie daje charakterystycznych objawów. Dlatego tak ważna jest profilaktyka w tym zakresie. Im wcześniejsze wykrycie nowotworu, tym większa szansa na pełny powrót do zdrowia. Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka wystąpienia nowotworu piersi, jego pierwszych objawów a także zapoznanie z techniką samobadania z wykorzystaniem fantomów piersi.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Wzloty i upadki klasy średniej

Klasa średnia pozostaje jednym z najważniejszych tematów polskiej sfery publicznej. Stawanie się klasą średnią w czasach transformacji było zarazem obietnicą i obowiązkiem. Klasa średnia miała żyć wedle wzorców nowoczesnego społeczeństwa – zorientowana na dobrobyt, status i konsumpcję. Miała też charakteryzować się pożądanymi w nowej, rynkowej gospodarce cechami – elastycznością i chęcią ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Klasa średnia wpisała się w wyobrażenia współczesnej Polski jako siła społeczna: politycy walczą o jej głosy, media zabiegają o jej zainteresowanie, a banki oferują jej kredyt. Powtarzające się spory o klasę średnią w debacie publicznej pokazują jednak, że uczestnikom debaty trudno wskazać taką jej definicję, którą można uczynić wspólną.

Socjologia od dawna toczy spór o klasę średnią, pytając o jej granice, charakter, a nawet o to, czy klasa średnia w ogóle istnieje. Wykład będzie krótkim wprowadzeniem do tych sporów z licznymi nawiązaniami do współczesności. Czy da się z pożytkiem stosować tak wieloznaczne pojęcie?

Nauki społeczne
 • ndz., 2022-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Życie w jelicie

Ciemno, mokro, tłoczno, duszno i gorąco. W takich warunkach żyją setki gatunków bakterii i innych mikroorganizmów zasiedlających jelita człowiek. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną wybrane grupy drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy człowieka.

W trakcie bogato ilustrowanego wykładu przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania:

•           Skąd biorą się mikroorganizmy w jelicie?

•           Jak skład mikroflory jelitowej zmienia się w ciągu życia człowieka?

•           W jaki sposób to co jemy i pijemy wpływa na mikrobiom jelitowy?

•           Jakie znaczenie mają drobnoustroje przewodu pokarmowego w codziennym funkcjonowaniu człowieka?

Ponadto wyjaśnione zostaną pojęcia: prebiotyki, probiotyki, synbiotyki, postbiotyki oraz omówiona zostanie rola mikroorganizmów chorobotwórczych odpowiedzialnych za zakażenia i zatrucia pokarmowe.

Nauki medyczne
 • ndz., 2022-09-18 14:00
Spotkanie festiwalowe Sorry za izolację post penalną w Polsce w kształcie w jakim funkcjonuje

Miejsce detencji prewencyjnej, gdzie pozbawiamy ludzi wolności po odbyciu kary dlatego, że sąd uznał je za stwarzające bardzo wysokie zagrożenie dla społeczeństwa, istnieje w Polsce od 2014 r. O nim i problemach z perspektywy poszanowania praw człowieka, oczekiwanych wyrokach ETPC w tej sprawie, opowie dr Ewa Dawidziuk. Jest to temat z zakresu prawa, psychologii, psychiatrii i seksuologii, bo wszystkie te środowiska są włączone w proces umieszczania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Nauki prawne
 • ndz., 2022-09-18 16:00

©2022 Festiwal Nauki