Spotkania weekendowe

Typ Tytuł Opis Dziedzina Termin
Spotkanie festiwalowe Quiz o energii jądrowej

Quiz, którego celem jest sprawdzenie i poszerzenie wiedzy o energii jądrowej, a także rozprawienie się z popularnymi mitami dotyczącymi energetyki jądrowej i propagowanie jej jako bezpiecznego i czystego źródła energii.

Nauki fizyczne
 • sob., 2021-09-18 09:00
Spotkanie festiwalowe Jak rozwiązywać obrazki logiczne?

Obrazek logiczny, zwany też nonogramem, to zadanie polegające na odtworzeniu rysunku na podstawie informacji
o liczbie pól zamalowanych w każdym wierszu i każdej kolumnie. Na zajęciach pokażemy, jak rozwiązywać takie łamigłówki,

generując wszystkie możliwe podziały pewnych liczb na sumę ich nieujemnych składników całkowitych. Policzymy, jak długo

musiałby wykonywać się program komputerowy rozwiązujący takie łamigłówki i jak go usprawnić za pomocą sprytnej graficznej

reprezentacji podziału na składniki.

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 09:30
Spotkanie festiwalowe Literary portrayals of clones in contemporary English-language fiction

Na co dzień klonowanie kojarzy się nam z literaturą i filmem science-fiction – czymś odległym i spoza naszej rzeczywistości, na równi z cyborgami czy nawet kosmitami. Jednakże autorzy książek i filmów tego gatunku (i nie tylko) często sięgają do badań naukowych w poszukiwaniu inspiracji. Ich powieści poniekąd stają się polem do eksploracji zagadnień, które wywołują zacięte dyskusje zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Czy w przyszłości, jak np. w powieści „Nie Opuszczaj Mnie” Kazuo Ishiguro (zekranizowanej w 2010), czy filmie „Wyspa” (2005), będziemy mogli przedłużać ludzkie życie poprzez „wymianę” schorowanych narządów, wykorzystując  klony jako dawców? Jaki status miałyby klon w społeczeństwie? Czy klon stanie się idealną kopią pierwowzoru, czy wychowanie i inne czynniki zewnętrzne będą miały znaczący wpływ na jego rozwój (jak w „Chłopcy z Brazylii”). Nawet jeżeli autor tego nie zakładał, opowieści o klonach poruszają problemy bioetyczne, takie jak np. wyżej wspomniane pozyskiwanie narządów do transplantacji. Podczas części wykładowej mojego spotkania chciałabym na podstawie kilku współczesnych powieści anglojęzycznych pokazać rozwój przedstawiania klonowania w literaturze (w ciągu ostatnich 50 lat) i wyodrębnić powtarzające się motywy. W drugiej części spotkania chciałabym zaprosić zebranych do wspólnej dyskusji na tematy bioetycznych zagadnień w kulturze popularnej.

Uczestnicy mogą się wcześniej zapoznać się z filmami, do których będę się odwoływała, np. „Nie Opuszczaj Mnie” (2010), „Wyspa” (2005), czy „Chłopcy z Brazylii” (1978).

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak rachunek prawdopodobieństwa może zmienić nasze życie?

Uczestnicy spotkania dowiedzą się na prawdziwych przykładach, jak błędne rozumienie rachunku prawdopodobieństwa może zmienić ludzkie życie. Zapoznają się m. in. z historią Sally Clark wsadzonej do więzienia pod zarzutem morderstwa dwójki swoich dzieci w wyniku błędnych rozumowań statystycznych. Odkryją też, jak słynny matematyk, Henri Poincare, dowiedział się, ważąc tylko swoje bochenki chleba, że piekarz sprzedaje innym klientom bochenki chleba ważące mniej niż masa nominalna, mimo że średnia masa bochenków Poincarego była prawidłowa.

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Korona i pędzel. Polityka wizerunku monarchów brytyjskich w portretach

Wykład poświęcony jest polityce wizerunku monarchów Anglii i Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza swego rodzaju współpracy pomiędzy wybranymi władcami a ich ulubionymi portrecistami. Na przykładach portretów Henryka VIII pędzla Hansa Holbeina, Karola I pędzla Anthony’ego Van Dycka i Wiktorii pędzla Franza Xavera Winterhaltera omówione zostaną sposoby kształtowania symboliki monarchy, zmieniający się ideał władcy i dostosowanie go do społecznych oczekiwań.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Metody proporcjonalnego podziału miejsc parlamentarnych

Kiedy myślimy o podziale miejsc parlamentarnych, naszym pierwszym skojarzeniem jest zapewne polityka, a nie matematyka. O ile prowadzenie kampanii wyborczych rzeczywiście należy do świata polityki, o tyle samo liczenie głosów to problem czysto informatyczny/matematyczny. Metoda podziału miejsc parlamentarnych to funkcja (lub algorytm), która za argument przyjmuje zbiór głosów oddanych na poszczególne partie i zwraca wektor opisujący liczbę miejsc parlamentarnych przeznaczonych dla każdej z partii. Dzięki takiemu ujęciu, możemy formalnie analizować i oceniać różne metody podziału miejsc parlamentarnych. Co więcej, możemy starać się uchwycić takie pojęcia jak proporcjonalność czy sprawiedliwość w ściśle matematyczny sposób. To z kolei pozwala nam oceniać, które metody podziału miejsc są sprawiedliwe, a które nie, a w konsekwencji projektować bardziej zaawansowane metody o jeszcze lepszych własnościach.

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 11:00
Spotkanie festiwalowe Co język może nam powiedzieć o naszym postrzeganiu czasu?

Nasz język wypełniony jest zwrotami odnoszącymi się do czasu, w tym przeszłości i pamięci, przyszłości i planów, czy też wydarzeń cyklicznych. Poza słownictwem odnoszącym się do rozmaitych okresów czasu, jak sekundy, godziny, dekady, itp., nasz sposób mówienia o czasie jest często zapośredniczony przez metafory. Przykładem jest tu nie tylko powiedzenie „czas to pieniądz” i możliwość zamiany „godzin” na „złotówki” w niektórych kontekstach. Chodzi również o bardziej utarte zwroty wyrażające czas w kategoriach przestrzennych. Nieprzypadkowo „przeszłość” jest tym co „przeszło” i jest już „za nami”, nieprzypadkowo słowa takie jak „pojutrze” i „przedwczoraj” zawierają w swojej konstrukcji przedrostki, wskazujące na sekwencję przedmiotów. Przestrzenny charakter języka odnoszącego się do czasu jest blisko związany z tym, że sam czas jest przez nas rozumiany jako przestrzeń, o czym świadczą zarówno badania psychologiczne, jak i liczne przykłady z języków z całego świata. W trakcie wykładu przyjrzymy się metaforom czasu w różnych językach. Odpowiemy, na ile przestrzenne rozumienie czasu jest wspólne dla różnych kultur, i zastanowimy się, jakie mogą być źródła różnic kulturowych związanych z postrzeganiem czasu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Dyskusja od podstaw – warsztaty z debatowania

Pracownia Retoryki Stosowanej UW zaprasza na warsztaty z debatowania. Opowiemy o tym, czym jest debata i jakie są jej rodzaje, nauczymy Cię budowania argumentów, damy kilka wskazówek dotyczących występowania publicznie i pokażemy, jak się bronić przed nieuczciwymi chwytami przeciwników.

Dlaczego warto? Debatowanie kształtuje takie umiejętności jak wyszukiwanie i sprawdzanie informacji, budowanie poprawnych argumentów, wyszukiwanie stosownych przykładów dla zilustrowania naszej tezy, daje większą pewność siebie w zabieraniu głosu publicznie. Pokazuje, że warto jest rozważać pewne kwestie z wielu perspektyw. To ważne umiejętności, przydatne nie tylko w trakcie dyskusji.

Debatę można definiować na wiele sposobów, zależnie od perspektywy. Musi jednak spełniać kilka warunków: to spór pomiędzy stronami reprezentującymi odmienne poglądy, ma swoje ustalone zasady, porządek, strukturę czy audytorium. Jak inaczej można spojrzeć na debatę? Dowiesz się tego, uczestnicząc w naszych warsztatach!

Podczas krótkiego wykładu dowiesz się, czym jest debata i po co debatujemy. Poznasz kilka ćwiczeń z emisji głosu i improwizacji, by łatwiej Ci było zabierać głos. Omówimy kilka formatów debat - jakie są ich zasady, czym się różnią i który sprawdzi się w jakiej sytuacji. Wybierzemy jeden z nich i wspólnie przygotujemy się do debaty. Porozmawiamy o tym, jak budować argumenty i jak się bronić przed nieuczciwymi zagrywkami naszych przeciwników. Punkt kulminacyjny warsztatu to udział w debacie! Na koniec omówimy, co poszło świetnie, a nad czym warto jeszcze popracować.

Warsztaty organizowane w ramach projektu grantowego RHEFINE (Rhetoric for Innovative Education) finansowanego ze środków europejskich w programie Erasmus+, dotyczącego nauczania retoryki na szczeblu szkolnictwa wyższego.

 

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Gry z emocjami w miejscu pracy: jak kierownicy wpływają na uczucia pracowników i w jakim celu?

W sferze stosunków zawodowych i relacji pomiędzy kierownikami i ich podwładnymi można zaobserwować niepewność dotyczącą wzajemnych zobowiązań, uprawnień i statusu komunikujących się osób. Ta niepewność wynika z intensywnych przemian społecznych zachodzących w Polsce od momentu transformacji ustrojowej i towarzyszących im zmian kulturowych – rozbijania starych i pojawiania się nowych znaczeń, wartości i wyobrażeń o pożądanym kształcie relacji między ludźmi.

W przypadku sfery pracy istotną rolę w tym procesie odgrywają, z jednej strony, utrwalone nawyki i wyobrażenia o stosunku pracy wywodzące się jeszcze z kultury folwarcznej oraz organizacji pracy w okresie PRL-u, a z drugiej – współczesne dyskursy menedżerskie. W tak skomplikowanej sytuacji zarządzanie emocjami pracowników staje się kluczowym narzędziem, które kierownicy wykorzystują, by uporządkować relacje z podwładnymi i kontrolować przebieg codziennych relacji w miejscu pracy.

Podczas wykładu, w oparciu o wywiady grupowe przeprowadzone z kierownikami w polskich organizacjach (prywatnych firmach i urzędach), opowiem o tym, jak wykorzystują oni emocje w zarządzaniu. Zastanowię się również, z czego wynika konieczność odwoływania się do emocji w procesie zarządzania zespołem.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Mieć albo nie mieć – po co nam gruczoły potowe

Budowa, rozmieszczenie i rola różnego rodzaju gruczołów potowych w życiu człowieka.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe O podziale łupów pirackich i innych zagadnieniach związanych z podziałami na nie zawsze równe części

Zaczniemy od łamigłówki, w której proste reguły podziału łupów pirackich prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Potem pochylimy się nad problemem liczby możliwych podziałów zbioru n-elementowego na rozłączne bloki. Dla małych zbiorów to da się jeszcze ręcznie obliczyć, ale czy istnieje ogólny wzór dla dużych n?

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Zwiedzanie ogrodu Centrum Wodnego SGGW

Wycieczka po ogrodzie Centrum Wodnego SGGW nazywanym też "Parkiem Wodnym" umożliwi zapoznanie się z terenem, gdzie na co dzień prowadzone są badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dla studentów. W parku zobaczymy terenowy model rzeki i jej zlewni w obszarze wyżynnym i nizinnym. Podążając wzdłuż biegu rzeki, odwiedzimy zróżnicowane siedliskowo ekosystemy wód stojących i zajrzymy do wnętrza zbiornika wodnego przez panoramiczną szybę umieszczoną w suchym doku. Poznamy budowle hydrotechniczne służące do sterowania przepływem wody. Zapoznamy się z wyposażeniem stacji meteorologicznej monitorującej jakość i wybrane parametry fizyczne powietrza atmosferycznego. Obejrzymy z bliska modele zielonych dachów, umożliwiających retencjonowanie wód opadowych i przeciwdziałanie zjawisku "miejskiej wyspy ciepła".

Nauki techniczne
 • sob., 2021-09-18 12:00
Spotkanie festiwalowe Ile jest części i dlaczego nie tyle, ile się wydaje?

Odpowiemy na kilka pytań kombinatorycznych dotyczących liczby części, które uzyskuje się przy pewnych szczególnych podziałach. Postawimy na pozór oczywiste hipotezy, by następnie je obalić i odkryć, jak jest naprawdę. 

 

Powędrujemy od koła, poprzez prostą i płaszczyznę, aż po przestrzenie wielowymiarowe, przy czym te ostatnie okażą się, wbrew pozorom, najłatwiejsze do zbadania. 

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Jak odtworzyć nerw? Komórki macierzyste a układ nerwowy

Naprawa uszkodzeń układu nerwowego stanowi spore wyzwanie dla medycyny regeneracyjnej. Szczególny problem stanowi efektywne odtworzenie tkanki nerwowej oraz glejowej, które budują nerw. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie komórek macierzystych. Podczas wykładu zostaną przedstawione grupy komórek macierzystych badane pod tym kątem: Neuralne Komórki Macierzyste, Embrionalne Komórki Macierzyste, indukowane Pluripotencjalne Komórki Macierzyste oraz Mezenchymalne Komórki Stromalne.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 13:00
Spotkanie festiwalowe Literatura (dla) pokolenia Z. Tematy i problemy współczesnej polskiej prozy młodzieżowej

Pokolenie Z (Gen Z, zoomerzy, iGen, postmillenialsi itd.) to ludzie urodzeni w drugiej połowie lat 90. XX w. oraz po 2000 r., dorastający „już w czasach istnienia powszechnego dostępu do komputerów, internetu i technologii mobilnych” – generacja, „która nie musiała się uczyć korzystania z tych zdobyczy postępu mechanicznie, ale wychowywała się i socjalizowała w środowisku telefonów komórkowych, ciągłego dostępu do sieci i mediów społecznościowych” (Całek, 2021, s. 105). Przedstawicieli i przedstawicielki pokolenia Z można określić mianem „cyfrowych tubylców 2.0” (Kosacka, 2020, s. 51). Nie tylko odbierają, lecz przede wszystkim kreują treści internetowe, jak również w inny, bardziej zaangażowany i zmediatyzowany sposób niż millenialsi reagują na nurtujące ich problemy (np. kryzys klimatyczny, kryzys demokracji, problemy psychiczne, kwestie genderowe, psychoseksualne, etniczne). Teksty kultury powstałe jeszcze kilkanaście lat temu ulegają w ich oczach szybkiej dezaktualizacji i nie przystają już do rzeczywistości tego pokolenia. Podczas wykładu zaprezentujemy, z jakim skutkiem najnowsza polska proza młodzieżowa stara się sprostać oczekiwaniom lekturowym Gen Z, przyjrzymy się przenikaniu do literatury inspirujących tę generację dyskursów oraz rozważymy, za pomocą jakich kanałów komunikacyjnych zoomerzy poszukują książek, co faktycznie czytają i jak można wykorzystać popularne wśród nich media społecznościowe (TikTok, Instagram) do promocji czytelnictwa.

 

Całek, A. (2021). Pokolenie Z – próba diagnozy. Zeszyty Prasoznawcze, 64(1), 105–108. 

Kosacka, K. (2020). The narratives about contentment in two generations of digital natives. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia-Pyschologia, 33(3), 49–66.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 14:00
Spotkanie festiwalowe Starzenie się układu oddechowego i jego konsekwencje

Jakie elementy układu oddechowego ulegają starzeniu, jakie jego schorzenia są związane z wiekiem senioralnym, jakie czynniki przyśpieszają starzenie co można zrobić, żeby zadbać o swój układ oddechowy

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 14:00
Spotkanie festiwalowe Szybki kurs programowania – zaprogramuj zdrowie swojego dziecka

Czym jest programowanie rozwojowe i jaki ma wpływ na ryzyko chorób metabolicznych w dorosłym życiu?

 • sob., 2021-09-18 15:00
Spotkanie festiwalowe Wykrywanie wiedzy o przestępstwie (i nie tylko) – jakie możliwości dają obecne metody badawcze

Biorąc udział w przestępstwie, sprawca zdobywa informacje dotyczące m.in. jego przebiegu, użytych narzędzi, czy też charakterystyki miejsca, gdzie zostało ono popełnione. Można powiedzieć, że te informacje stanowią wiedzę charakterystyczną dla sprawcy („wiedzę winnego”) i odróżniają go od innych osób („niewinnych”). Już w latach 50. XX wieku wybitny psychofizjolog David Lykken pokazał, że analizując reakcje fizjologiczne, można odróżniać osoby, które brały udział w przestępstwie od osób niewinnych. Od tego czasu badania wykrywania skrywanych informacji kontynuowane są z wykorzystaniem różnej aparatury – m.in. EEG, ale i zwykłego smartfona. W czasie spotkania przybliżę najważniejsze informacje na temat wykrywania skrywanych informacji oraz  skuteczności różnych metod, które wykorzystywane są w tym celu. Przedstawię również najnowsze wyniki i kierunki badań.

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 15:30
Spotkanie festiwalowe Egzosomy i wirusy – jak połączyć dwa światy w walce z nowotworem

Wirusy onkolityczne infekują tylko komórki nowotworowe. Podczas infekcji niewidzialne przez nasz organizm komórki stają się rozpoznawalne. Wydzielają liczne pęcherzyki – egzosomy. W egzosomach niesiona jest informacja dla układu odpornościowego, która może pobudzić go do walki z nowotworem

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak dochodzi się do prawdy w nauce? Rola czasopism naukowych

Dla laika nauka to pasmo sukcesów, droga ciągłego postępu prowadzącego od odkrycia do odkrycia czy od jednej błyskotliwej tezy do drugiej. Gdy przyjrzymy się jednak codziennym praktykom badaczy, to otrzymamy obraz znacznie bardziej złożony. Nauka jest miejscem intensywnych interakcji, często także kontrowersji i polemik oraz poszukiwania chwiejnego konsensusu. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w wypadku humanistyki, szczególnie w momencie, gdy jej przedstawiciele stawiają pytania o fundamenty, które z natury rzeczy pozostają kwestią sporną i nierozstrzygalną raz na zawsze. Redakcje czasopism naukowych muszą godzić sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony, dopuszczać do publikacji jedynie artykuły dobrze uzasadnione i osadzone w dotychczasowej wiedzy i interpretacjach. Z drugiej strony, powinny przynosić odważne tezy i nowe perspektywy, przekraczające dominujące sposoby myślenia. W trakcie spotkania przyjrzymy się procesowi redakcyjnemu, szczególnie omawiając recenzowanie tekstów przez specjalistów z danej dziedziny nauki (tzw. peer review). Zastanowimy się nad różnymi modelami recenzowania i ich ograniczeniami. Ponadto pokażemy, w jaki sposób publikacje w czasopismach budują prestiż autorów oraz jakie strategie stosują czasopisma, aby budować swoją pozycję na rynku wydawniczym.

Nauki społeczne
 • sob., 2021-09-18 16:00
Spotkanie festiwalowe Jak się odnaleźć w sytuacji retorycznej?

Każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji, kiedy czuliśmy, że powinniśmy coś zrobić, coś powiedzieć – a czasami nie wiedzieliśmy co. Zdaniem Lloyda Bitzera tak właśnie wygląda sytuacja retoryczna. Składa się ze „sprawy aktualnej wagi” – czyli tego problemu, na który chcemy zareagować, audytorium – czyli tych, których chcemy włączyć w rozwiązywanie sprawy i ograniczeń – różnych okoliczności, które musimy wziąć pod uwagę, zanim coś zrobimy lub coś powiemy. Czasami popełniamy błędy i nasza reakcja na sytuację retoryczną nie jest stosowna – nie rozwiązuje problemu, a nawet go pogarsza.

Pracownia Retoryki Stosowanej zaprasza na miniwykład i warsztaty „Jak się odnaleźć w sytuacji retorycznej?”. Miniwykład wygłosi dr Agnieszka Szurek (UW), a warsztaty poprowadzą Weronika Pisula i Karolina Kulpa, zajmujące się badaniami sytuacji retorycznej w ramach projektu RHEFINE. Podczas warsztatów uczestnicy przećwiczą w grupach, jak zastosować analizę sytuacji retorycznej w praktycznych życiowych sytuacjach, a także w odniesieniu do tekstów literackich (na przykładzie utworów Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza).

Warsztaty są organizowane w ramach projektu RHEFINE (Rhetoric for Innovative Education) finansowanego ze środków europejskich w programie Erasmus+, dotyczącego nauczania retoryki na szczeblu szkolnictwa wyższego.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-18 16:30
Spotkanie festiwalowe Otyłość jako choroba zbuntowanych mitochondriów

Mitochondria to fabryki energii w naszych komórkach. Gdy działają sprawnie – bilans energetyczny organizmu jest prawidłowy, gdy jednak się zbuntują – nie jesteśmy w stanie pozbyć się nadwyżki energetycznej, a stąd już tylko jeden krok do otyłości. Podczas wykładu opowiem, jak dochodzi do „buntu” mitochondriów i czy można temu zapobiec.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Ujawnianie śladów krwawych na miejscu przestępstwa

Miejsce zbrodni - to właśnie tam śledczy poszukują śladów mogących odpowiedzieć na pytanie, co się tak naprawdę stało? Jak plamy krwi mogą przyczynić się do rozwiązania sprawy? Jakie metody stosują śledczy na miejscu, aby ujawnić niewidoczne ślady krwawe? Na te oraz na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie tego pokazu. Oprócz omówienia podstaw problematyki kryminalistycznego badania śladów krwawych będą przeprowadzone pokazy ujawniania tego typu plam na miejsce zdarzenia.

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 17:00
Spotkanie festiwalowe Kryminalistyczne badania rękopisów Fryderyka Chopina

W czasie wykładu przedstawione zostaną badania, jakim w latach 2020-2021 poddano rękopisy Fryderyka Chopina zgromadzone w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Badania te miały charakter kryminalistyczny, zaś w ich ramach skoncentrowano się na analizie pismoznawczej pisma ręcznego kompozytora, badaniach kryminalistyczno-technicznych dokumentów zawierających rękopisy w celu ewentualnego ujawnienia ich fałszerstwa  oraz badaniach z zakresu chemii sądowej,  dotyczących jednego z dokumentów, w którym ujawniono przerobienia występujące w zapisach i podpisie przypisywanym F. Chopinowi. W czasie wykładu zostaną przedstawione najważniejsze wyniki tych badań, połączone z prezentacją ilustracji pokazujących badane rękopisy i cechy uwzględnione w badaniach.   

Nauki prawne
 • sob., 2021-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Zrozumieć otyłość – modele zwierzęce w badaniach naukowych

Na wykładzie przedstawione zostaną rodzaje mysich i szczurzych modeli, stosowanych do badań naukowych nad mechanizmami otyłości. Wykład przybliży w jaki sposób gryzonie mogą pomóc w zrozumieniu mechanizmów leżących u podstaw otyłości, a także w projektowaniu skutecznych terapii.

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-18 18:00
Spotkanie festiwalowe Dzień otwarty w CAMK PAN

- 10:00 Marek Abramowicz, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN w Warszawie,

Co to są fale grawitacyjne?”

Przedstawiona zostanie historia badań fal grawitacyjnych. Wykład będzie
dotyczył głównie teorii.

 

- 11:00 Dorota Rosińska, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski,

"O niezwyklych odkryciach Astronomii Fal Grawitacyjnych"

 

- 12:00 Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN w Warszawie,

Architektura nie z tej Ziemi”

Wizja stałych stacji załogowych na Księżycu czy Marsie przestaje być fantazją. Na orbicieod lat znajduje sie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Tworzenie takich konstrukcji rodzi problemy techniczne, organizacyjne, ale także estetyczne. Niektóre z nich są podobne do problemówjakie architekci mają na Ziemi, ale wiele jest zupełnie nowego rodzaju.

 

Szczegółowy program i informacja o sposobie udziału w imprezie zostanie podana na stronie internetowej Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w pierwszych dniach września. Adres strony: www.camk.edu.pl.

 

Nauki fizyczne
 • ndz., 2021-09-19 10:00
Spotkanie festiwalowe W pradolinie Wisły

Przyroda ma nam mnóstwo do zaoferowania, w tym również wiele zabawy, jednak w zamian powinniśmy okazać jej szacunek i zapewnić ochronę. W trakcie wycieczki opowiemy o historii wsi Kampinos oraz odkryjemy tajniki pochodzenia wydm i bagien, głównych składników krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Zastanowimy się, co zawdzięczamy bagnom i jaką role pełnią one dla dobra klimatu i ludzi, za co możemy je polubić i jak powinniśmy o nie dbać.

Czas trwania ok. 4 godz.

Trasa wycieczki ma kształt pętli dł. ok 10 km. 

Przebieg trasy: Kampinos – niebieskim szlakiem do Granicy – powrót żółtym szlakiem do Kampinosu.

Nauki biologiczne
 • ndz., 2021-09-19 10:00
Spotkanie festiwalowe With a little help from my friends. Na starość zamieszkamy razem

Według przewidywań demograficznych w 2050 roku prawie 25% społeczeństwa będzie miało 60 i więcej lat. Nie tylko to ulegnie zmianie. Zdecydowanie więcej osób starszych będzie prowadziło – z wyboru życiowego – jednoosobowe gospodarstwa domowe. Fakt ten może stanowić wyzwanie w kontekście działań opiekuńczych i zdrowotnych. Rozwiązaniem, które pozwala pozostać aktywnym społecznie w bezpiecznym, znanym otoczeniu jest tzw. cohousing. Z powodzeniem istnieje w krajach Zachodu, w Polsce pomysł ten jest wciąż jednak mało znany. Czy miasta o nim wiedzą? Jak powinno wyglądać dobrze przygotowane miejsce mieszkania seniorów? Czy w Polsce istnieją dobre praktyki mieszkalnictwa senioralnego? A może możemy coś podpatrzeć i… skopiować?

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 10:00
Spotkanie festiwalowe Impresja o Dzielnicy Północnej - spacer

Spacer ścieżką łączącą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Żydowskim Instytutem Historycznym. Dzielnica Północna, na której zgliszczach, spalonych cegłach oraz popiele wybudowano po wojnie socrealistyczne osiedle Muranów, jest jednym z najbardziej bogatych w historię miejsc współczesnej Warszawy. To właśnie w Dzielnicy Północnej, i to nie tylko w jej bijącym sercu na słynnych Nalewkach, w dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie — zarówno handel, jak i kultura. To również tutaj, w czasie okupacji niemieckiej, znajdowało się tzw. duże getto, na terenie którego trwały walki powstańcze w 1943 roku. W czasie spaceru zostanie przypomniana przedwojenna historia dzielnicy oraz ostatni akt istnienia jej i jej mieszkańców. 

Spacer odbywa się w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 11:00
Spotkanie festiwalowe Dziewczyny i ich dzienniki, czyli co łączy Agnieszkę Osiecką, Irenę Kwiatkowską i Zofię Nałkowską?

Popkultura wykorzystuje motyw dziennika osobistego jako fetyszu związanego z tajemnicą, w dzienniku często kryją się odpowiedzi związane z przeszłością jego autorki albo z okolicznościami jej śmierci. Ostatnio motyw dziennika został wykorzystany w serialu Mare z Easttown – schowany w skrzyni i odnaleziony przez tytułową detektywkę, zdradził możliwy motyw morderstwa młodej bohaterki. Tymczasem rękopisy odnajdywane w archiwach, w tym polskich, pokazują, że historia prowadzenia dziennika osobistego wśród dziewczyn jest dużo bardziej skomplikowana i znacznie mniej tajemnicza zarazem, niż mogłoby się wydawać. Punktem wyjścia wykładu będzie popkulturowy fetysz tajemniczego dziennika młodej dziewczyny. Spróbujemy ustalić, jakie znaczenia ten fetysz niesie i jak w rzeczywistości wyglądały praktyki prowadzenia dzienników osobistych przez dziewczyny od XIX wieku do lat 50. XX wieku. Zadamy przede wszystkim pytania: Po co dziewczyny diariuszowały? Kiedy porzucały praktykę? Kiedy pisały w tajemnicy, a kiedy i komu zdradzały, że piszą? Na przykładach znanych dzienników dziewczyn (Zofii Nałkowskiej, Agnieszki Osieckiej, Ireny Kwiatkowskiej, Anny Kowalskiej, Narcyzy Żmichowskiej) i nieznanych (Marii Schaaff, Toli Czerniejewskiej, Izy Moszczeńskiej, Marii Dłuskiej) przyjrzymy się, co dziewczyny pisały o miłości, śmierci, przyjaźni, nauce. Na podstawie porównania z dziennikiem młodzieńczym Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa, spróbujemy znaleźć różnice i podobieństwa między dziennikami chłopców i dziewcząt. Zastanowimy się również, dlaczego dzienniki osobiste dziewczyn były bardziej wywrotowe, niż kiedy praktykę diariuszowania prowadziły dorosłe kobiety. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane zdjęcia zachowanych rękopisów dzienników osobistych.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 11:30
Spotkanie festiwalowe Grey is the new black – seniorzy -influencerzy

W powszechnym rozumieniu internet jest miejscem egalitarnym. Każdy ma możliwość wejścia, wyjścia, tworzenia, bycia, komunikowania.Tak przynajmniej sieć jest przedstawiana.
Tymczasem osoby dotknięte przez wykluczenie cyfrowe pozostają na marginesie tego, co większość stechnicyzowanego, nowoczesnego świata uważa za ważne i aktualne. Wśród grup wykluczonych cyfrowo znajdują się również seniorzy. Większość z nich z dużą ostrożnością podchodzi do korzystania z mediów społecznościowych. Są jednak tacy, którzy czują się w nich wyjątkowo swobodnie. O nich będzie ta opowieść. Seniorach fashionistach, blogerach, influencerach, trendsetterach. I tych, którzy (przynajmniej częściowo) mogą stać za ich sukcesem.

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 12:00
Spotkanie festiwalowe ODWOŁANE_Biblijna alegoryzacja w ujęciu dwóch egzegetów z Aleksandrii: Filona i Orygenesa

Myśli żydowska i chrześcijańska powiązane są ze sobą tekstem Pisma Świętego. Biblia Hebrajska kanonizowała Pieśń nad pieśniami za sprawą rabbiego Akiby, który dostrzegł przenośne znaczenie w tym, z pozoru erotycznym, poemacie. Wejście do pism natchnionych było możliwe dzięki alegoryzacji, toteż żydowscy i chrześcijańscy egzegeci trudzili się nad przedstawieniem metaforycznej interpretacji utworu, w którym ani razu nie pojawia się bezpośrednio imię Boga. Jeśli Stwórcę z łatwością można odnaleźć pod postacią Oblubieńca, w czym zgodne są oba wyznania, to za Oblubienicą jedni widzą naród wybrany, zaś inni Kościół. Egzegeza mistyczna przywraca jedność interpretacji: tutaj Oblubienicą jest dusza, szukająca miłosnego zjednoczenia z Bogiem Oblubieńcem. Bóg kochający Izrael, Kościół, czy duszę  jest podstawą późniejszych interpretacji, a w nich przenikają się myśl żydowska z chrześcijańską. Łączy je fascynacja językiem hebrajskim, a chrześcijańscy teologowie czerpią z prac starszych braci idee i metody interpretacyjne. Te ostatnie – rozwijane na dwóch różnych drogach –  połączyły się w Aleksandrii w myśli żydowskiej Filona i jego chrześcijańskiego spadkobiercy Orygenesa. Odczyt Pieśni to dzieje przenikania się tradycji, a linia graniczna oddzielająca obie religie zamazuje się w zderzeniu z tajemniczym tekstem, który głosi zwycięstwo miłości.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 13:00
Spotkanie festiwalowe Wartość dowodowa analizy DNA w badaniach identyfikacyjnych dzikich zwierząt

Przestępstwa przeciwko dzikim zwierzętom mają bardzo różnych charakter. Najczęściej związane są z kłusownictwem, nielegalnym przetrzymywaniem, przemytem żywych zwierząt lub wykonanych z nich produktów. Wśród ważnych metod dostarczających materiałów dowodowych w sprawach tego typu znajdują się analizy DNA. Podczas wykładu słuchacze dowiedzą się, jaki materiał biologicznych może posłużyć do izolacji DNA, w jaki sposób można go pobierać i zabezpieczać, a także jakie markery genetyczne wykorzystuje się w identyfikacji gatunków i osobników.

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 15:30
Spotkanie festiwalowe Film etnograficzny „450 kilo marzeń”

Film etnograficzny „450 KILO MARZEŃ” pozwala zajrzeć w kulisy miasteczka wyścigowego na Torze Służewiec w Warszawie. Pokryty graffiti mur między Ursynowem i Mokotowem skrywa nie tylko hipodrom, ale także rozległy całoroczny ośrodek mieszkalno-treningowy. Tory Wyścigów Konnych w okresie PRL-u funkcjonowały jako państwowy zakład pracy. Dziś, obok sprywatyzowanych stajni, nadal zamieszkuje  odizolowana od życia stolicy społeczność sąsiedzko-zawodowa. Niezależnie od problemów organizacyjnych i finansowych, które zaczęły ją dotykać po '89, rytm życia wyznacza tu trening koni. 
Jesienią właściciele przywożą na Służewiec młode konie zwane roczniakami. W dwóch stajniach widz poznaje nowe konie - Diego i Prio.  Na poziomie mikrosocjologicznym dokument opowiada o codziennej pracy, marzeniach oraz troskach ludzi związanych z dwiema stajniami. Pozwala przyjrzeć się relacjom międzyludzkim i międzygatunkowym oraz celom i wartościom, które organizują życie za służewieckim murem. Na poziomie makrosocjologicznym ukazuje historię społeczną Toru Służewiec.  
Dokument jest przykładem filmowej etnografii (Jay Ruby, 1975). Zdjęcie były realizowane przez rok, w ramach większego projektu badawczego z zakresu nauk społecznych, na podstawie którego powstała także książka „Warszawska enklawa. Świat wyścigów konnych na Służewcu” (Oficyna Naukowa, 2020). 

Nauki społeczne
 • ndz., 2021-09-19 16:00
Spotkanie festiwalowe Nieracjonalność. Dlaczego chcę jedno, a robię drugie?

Chciałbym zrzucić kilka kilogramów przed wakacjami (marzę o szczupłej sylwetce), a jednak kolejny raz pozwalam sobie na jedzenie słodyczy. Wiem, że palenie jest niezdrowe (a chcę być zdrowy i żyć długo), jednak znów sięgam po papierosa do porannej kawy. Skąd bierze się ta rozbieżność między tym, czego chcę (lub co wiem, że należy zrobić) z jednej strony, a moim zachowaniem – z drugiej? Można postawić też jeszcze inne pytanie: czy istnieją sytuacje, kiedy pojawia się sprzeczność między tym, czego chcemy, a tym, co ostatecznie robimy? Czy jest możliwe świadome działanie wbrew własnym celom i wbrew temu, co się wie? To klasyczny filozoficzny problem nieracjonalności działań (znany również jako „słabość woli”). Często próby zrozumienia nieracjonalności – zarówno w filozofii, jak i w naukach o poznaniu i zachowaniu (np. w psychologii) – polegają na zaprzeczaniu istnienia tej rozbieżności chęci i działań. Może w danej chwili bardziej chcę tortu, niż szczupłego brzucha. Skoro tak, to zjadam tort zgodnie z moją chęcią. Moje działanie byłoby wtedy zwyczajne, a nawet skuteczne. W przypadku palenia, być może nie uzmysławiam sobie, że wypalenie tego konkretnego papierosa też jest niezdrowe. Skoro nie pojawia się we mnie ta myśl, to mogę palić i utrzymywać, że zależy mi na zdrowiu. A jednak w nieracjonalnych działaniach jest przecież coś niepożądanego. Gdy robimy coś wbrew obranym przez nas celom lub wbrew naszej wiedzy, to czujemy, że coś dzieje się nie tak, jak powinno; towarzyszy nam pewne wewnętrzne napięcie. Jak się okaże, interpretacja tego aspektu naszego bycia w świecie rodzi kontrowersje.


W wykładzie zestawię różne koncepcje nieracjonalności. Uczestnicy spotkania będą zachęcani do konfrontowania z nimi własnych doświadczeń oraz przemyśleń dotyczących nieracjonalności.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Wykorzystanie epigenetyki w kryminalistyce, czyli o określaniu wieku osób na podstawie DNA ze śladów

Techniki biologii molekularnej umożliwiające poznanie sekwencji DNA są niezwykle przydatne w kryminalistyce. Pozwalają m. in. na wytypowanie płci, czy przynależności do rasy osób, od których pochodzą badane ślady biologiczne. Jednak dokładna identyfikacja poszczególnych osób możliwa jest dopiero po porównaniu materiału z miejsca zdarzenia z DNA pobranym np. od potencjalnego sprawcy. W celu zawężenia poszukiwań cenną informacją jest oczywiście jego wiek biologiczny. W tym pomocna jest epigenetyka, czyli nauka zajmująca się regulacją wyrażania informacji genetycznej, nie zależną od bezpośredniej sekwencji DNA. W wykładzie przybliżone zostaną podstawy mechanizmów epigenetycznych oraz omówione będzie, jak można wykorzystać wiedzę o naturalnych modyfikacjach chemicznych zasad w DNA do określania wieku ludzi.

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 17:00
Spotkanie festiwalowe Estetyka codzienności - czym jest? Gdzie jej szukać?

Czy picie filiżanki porannej kawy może dawać równie dużo równie doniosłej przyjemności, co oglądanie arcydzieła kinematografii? Intuicja i doświadczenie życiowe podpowiadają, że tak, przynajmniej niekiedy. A jednak od razu budzi się wątpliwość, czy aby nie jest pewną przesadą zestawianie czegoś tak zwykłego z czymś tak niezwykłym?

Celem wykładu będzie zaprezentowanie jednego z ważniejszych i najprężniej rozwijających się współcześnie obszarów estetyki, jakim jest estetyka codzienności. Estetyka filozoficzna zwykła się koncentrować na sztuce, co spowodowało między innymi, że to właśnie sztukę zaczęto na gruncie filozofii łączyć z takimi kwestiami jak doświadczenie estetyczne (czym jest doświadczenie estetycznie? Co to znaczy doświadczać czegoś estetycznie?), wartości estetyczne (jakie wartości estetyczne istnieją? Kiedy można je dostrzegać?), oceny estetyczne (co to znaczy oceniać coś estetycznie? Czy ocena estetyczna może być niepoprawna?). Estetyka codzienności wychodzi tymczasem z założenia, że tego rodzaju podejście w nieuzasadniony sposób zawęża zakres zjawisk obdarzonych estetycznym wymiarem. Codzienna praktyka pokazuje bowiem, że także w obiektach czy zdarzeniach niemających nic wspólnego ze sztuką dostrzegamy wartości estetyczne i je estetycznie oceniamy. Możliwe, że rzadko kiedy się nad tym zastanawiamy i że w rezultacie nie potrafimy tego rodzaju doświadczeń ubrać w pojęcia, co jednak nie zmienia faktu, że są one istotne, bo przyczyniają się do duchowego i fizycznego dobrego samopoczucia. Warto więc zadać sobie pytanie, jak myśleć o estetycznej stronie codziennego życia i gdzie jej szukać.

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Już nie ma na kogo zrzucić winy, czyli jak rozróżnić bliźnięta?

Profilowanie genetyczne jest rutynową metodą wykorzystywaną w sprawach kryminalnych, w których na miejscu przestępstwa pozostawione zostały ślady biologiczne. Dzięki niemu, w zasadzie, ze 100% pewnością można ustalić, do kogo taki ślad należy. Czasem jednak sprawy się komplikują, na przykład wtedy, gdy podejrzanym o popełnienie przestępstwa jest ktoś, kto ma brata bliźniaka lub bliźniaczą siostrę.  Bliźnięta jednojajowe pochodzą przecież z jednej zapłodnionej komórki jajowej. Czy to oznacza, że nie da się ich rozróżnić, badając DNA? 

Nauki prawne
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Żywność tworzą, ale i psują - rola wybranych mikroorganizmów w kreowaniu jakości żywności

Konsumenci często nie są świadomi, jak wiele bakterii, drożdży czy pleśni uczestniczy w kształtowaniu cech sensorycznych spożywanej przez nich żywności. Częściej postrzegają drobnoustroje jako przyczynę jej psucia się. W przygotowanym materiale postaram się przybliżyć Państwu zarówno tę korzystną mikroflorę, jak i tę niepożądaną w żywności. Przypomnimy sobie też kilka podstawowych zasad postępowania z żywnością, które pomogą zachować jej dobrą jakość (w granicach rozsądku, oczywiście).

Nauki rolnicze i leśne
 • ndz., 2021-09-19 18:00
Spotkanie festiwalowe Co filozoficzny namysł nad językiem mówi nam o wszechświecie?

To, że filozoficzny namysł nad językiem dostarcza wielu ciekawych odkryć na temat ludzkiej komunikacji, a tym samym człowieka w ogóle, jest ewidentne. W swojej prelekcji chciałbym zwrócić uwagę na mniej oczywiste korzyści z uprawiania filozofii języka. Mianowicie zamierzam pokazać, jak pewne konkretne rozstrzygnięcia problemów z zakresu filozofii języka — problemów, które na pozór dotyczą wyłącznie języka — przekładają się na odpowiedzi na tzw. ,,pytania podstawowe’’ dotyczące wszechświata. Na przykładach pytania o to, czym jest prawda oraz pytania o naturę bytu zaprezentuję w sposób, w jaki niektóre tezy filozoficznojęzykowe sugerują takie, a nie inne rozwiązania tych fundamentalnych zagadnień. 

Nauki humanistyczne
 • ndz., 2021-09-19 19:00
Spotkanie festiwalowe Jak chronimy nietoperze?

Nazwa nietoperz nasuwa różne skojarzenia. Zastosowanie przedrostka "nie" w nazwie zwierzęcia zazwyczaj kojarzy się negatywnie. Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia ze zwierzęciem o nocnym trybie życia, to nieszczęście gotowe. Stąd w różnych wierzeniach, legendach i bajkach nietoperze symbolizują rzeczy złe i obrzydliwe. A prawda jest zupełnie inna. To miłe i pożyteczne ssaki, które mimo posiadania futerka potrafią aktywnie latać, ba nawet bez używania wzroku - za pomocą echolokacji. Śpią niemal pół życia, które może trwać nawet 40 lat.

Podczas tego spotkania (z maks. 2 km trasą w lesie) opowiemy między innymi o tym, jak wygląda kalendarz zajęć nietoperzy, czym się żywią oraz gdzie i jak śpią. A przede wszystkim pokażemy, w jaki sposób można pomóc tym wyjątkowym zwierzętom.

Ze względu na charakter spotkania  maksymalna liczba uczestników to 25 osób.

Nauki biologiczne
 • sob., 2021-09-25 09:30
Spotkanie festiwalowe Fotowoltaika – energetyka przyszłości

Gwałtowny wzrost ludności Ziemi i powszechna industrializacja niestety zagrażają dalszemu postępowi. Podstawowym problemem ograniczającym dalszy rozwój naszej cywilizacji będzie przede wszystkim brak dostępnych źródeł energii, w tym głównie energii elektrycznej. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to czarny scenariusz przewiduje konieczność podwojenia produkcji tej energii do roku 2050.

 

W chwili obecnej większość tej energii wytwarzana jest z nieodnawialnych źródeł – elektrownie węglowe (spalany jest węgiel kamienny lub brunatny), generatory gazowe i na ropę. Największym problemem staje się wtedy olbrzymia emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz postępujące skażenie środowiska naturalnego wzrastające ustawicznie, jeśli nie zmienimy obecnego profilu energetyki. Niestety wzrost ilości gazu cieplarnianego w atmosferze oznacza nieodwracalne zmiany klimatyczne! Skażenie środowiska skutkuje dużą dynamiką wzrostu zachorowań na nowotwory. Obie zmiany zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu ludzkości na Ziemi.

 

W referacie omówię rosnącą rolę „zielonej energetyki” (w tym fotowoltaiki) i wagę działań proekologicznych. Omówione będą prowadzone w Instytucie Fizyki PAN prace w dziedzinie fotowoltaiki. Opracowaliśmy innowacyjną technologię nanostruktur tlenkowych do zastosowań w przemyśle fotowoltaicznym. Struktury takie mogą być stosowane jako trójwymiarowe przezroczyste elektrody i warstwy antyrefleksyjne. Zaproponowaliśmy także uproszczoną architekturę ogniw fotowoltaicznych różnych generacji.    

 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Gurkhowie – legenda Armii Brytyjskiej

Spotkanie poświęcone będzie przybliżeniu fenomenu obecności nepalskich żołnierzy w Armii Brytyjskiej. Zwerbowani po raz pierwszy w 1815 roku, Nepalczycy służą Brytyjczykom nieprzerwanie aż do dziś, choć poza Wielką Brytanią i pasjonatami wojskowości niewielu wie o ich istnieniu. Bronili interesów imperium w Azji Południowej, walczyli w dwóch wojnach światowych, w misjach pokojowych na całym świecie. Dzięki obecności na europejskich frontach ich legenda dotarła na Zachód. Podsumowaniem spotkania będzie quiz.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak polscy migranci radzą sobie w sytuacjach kryzysowych? Polacy i ich firmy w Wielkiej Brytanii

Migranci prowadzący własne firmy to liczna, szczególnie innowacyjna grupa w krajach przyjmujących. Na przykładzie Polaków w Wielkiej Brytanii zostanie pokazane, jakie strategie przyjmują migranci-przedsiębiorcy w sytuacji dwóch kryzysów - brexitu oraz pandemii koronawirusa.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Jak się dzielić, żeby się nie poróżnić, czyli o metodach sprawiedliwego podziału

Na zajęciach zajmiemy się sprawiedliwym podziałem dóbr. To problem, przed którym stajemy wszyscy: dzieci kłócące się o ostatni kawałek tortu, zbójcy dzielący łup czy ministrowie konstruujący budżet państwa. Trudno o bardziej konfliktogenne zajęcie. Czy matematyka może w tym jakoś pomóc?

Opowiem o problemach z podziałem spadku po Babie Jadze, o tym jak krasnoludki dzielą budyń i kroją makowiec i jak trzy osoby o bardzo trudnym charakterze mogą się podzielić pizzą lub drożdżówką tak, żeby wszystkie były zadowolone (a w każdym razie nie miały żalu do pozostałych).

Nauki matematyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Medyczne self-care. Biochemicznie o szczęściu i stanie równowagi

Wszyscy chcą być szczęśliwi! Szczęścia nie można kupić, szczęście jest w nas. Biologicznie szczęście powinniśmy traktować jako stan zdrowia i dobre samopoczucie. Jak więc możemy sami sobie to zapewnić?

Badania naukowe wykazały, że pewne części mózgu (np. ciało migdałowate, hipokamp i układ limbiczny) oraz neuroprzekaźniki (np. dopamina, serotonina, norepinefryna i endorfina) odgrywają kluczową rolę w odczuwaniu szczęścia. Potwierdzono także, że poziom hormonów takich jak kortyzol, adrenalina  i oksytocyna mają znaczący wpływ na nasz nastrój i wpływają na poczucie zadowolenia. Czy chemia jest w stanie generować nasze odczucia i jak to się dzieje?

Należy jednak pamiętać, że nie tylko pojedyncze czynniki chemiczne wpływają na stan równowagi naszego organizmu, który jest kluczem do odczuwania szczęścia, równie ważny jest prawidłowo funkcjonujący metabolizm. Jesteś tym, co jesz – czy to tylko pusty slogan? Dlaczego metabolizm związków odżywczych, czyli węglowodanów, białek i lipidów jest kluczowy w odczuwaniu szczęścia i równowagi? Dlaczego niektórym z nas poprawia się nastrój po zjedzeniu słodyczy i kiedy tak naprawdę szczęśliwe są nasze jelita ? Na wszystkie te pytania odpowiem w trakcie wykładu, uwzględniając rolę mikrobiomu i hormonów kluczowych dla funkcjonowania układu pokarmowego.

Najlepszym wykładnikiem dobrostanu naszego organizmu jest dobre samopoczucie, ale w wielu przypadkach możemy zbadać parametry laboratoryjne, które pozwolą nam monitorować stan organizmu. Co zbadać w poszczególnych sytuacjach zdrowotnych, kiedy wybrać się po poradę do specjalisty? Niech sposób funkcjonowania Twojego organizmu przestaje być niewiadomą, bo tylko będąc świadomym, można właściwie o siebie zadbać. 

Nauki medyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Nanofotonika w służbie medycyny przyszłości

Technologie oparte na świetle wywierają coraz większy wpływ na nasze życie, zapewniając szybki przepływ informacji, budowę autonomicznych pojazdów, czy zaawansowane metody leczenia. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony własnościom i zastosowaniom światła w układach stanowiących niezastąpione narzędzia nowoczesnej medycyny i biologii. Omówimy sobie trendy i wyzwania w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz jak fotonika wspomagana nanotechnologiami odpowiada na te wyzwania, umożliwiając tworzenie urządzeń codziennego użytku dla spersonalizowanej diagnostyki  oraz ochrony przed patogenami i zanieczyszczeniem środowiska.

Nauki fizyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Niewidzialne ślady wrzenia Wszechświata

Czy Wszechświat kiedyś wrzał? Spróbujemy zrozumieć jak mogłoby to wyglądać i czemu miałoby się wydarzyć. Opowiem też jak możemy się tego dowiedzieć i jaki to ma związek z falami grawitacyjnymi.

Nauki fizyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Piknik Rodzinny w IBL

Na terenie Lasów Sękocińskich odbędzie się weekendowy Piknik Rodzinny. W ramach spotkania przewidujemy wycieczki po lesie wraz z edukatorami oraz konkursy i quizy dla dzieci i dorosłych. Zwieńczeniem Pikniku będzie pieczenie kiełbasek na ognisku.

Nauki rolnicze i leśne
 • sob., 2021-09-25 10:00
Spotkanie festiwalowe Pionierki badań nad starożytnym Egiptem

Historia odkrywania starożytnego Egiptu w powszechnym odbiorze pisana była przez mężczyzn: Jean-François Champollion, Howard Carter, czy Kazimierz Michałowski – to tylko kilka spośród nazwisk wybitnych badaczy związanych z Egiptem. Tymczasem wspaniałych odkryć w Egipcie dokonywały również kobiety. Celem wystąpienia jest przybliżenie sylwetek wybranych badaczek starożytnego Egiptu.

Nauki humanistyczne
 • sob., 2021-09-25 10:00